Categoriearchief: Uitslagen clubavond

Info partij 9

19 deelnemers op onze negende partij.

Twee moeilijke soloscrabbles en 4 gewone scrabbles brachten de max op 1024 punten.
Guy won deze partij (door zijn EQUATIE) met 88,67%, proficiat!
De andere soloscrabble was voor Tonny met SLIJTSEN.
Erna soleerde nog met NAGEEGD en NERVUS.
Josiane legde RUWHEID op de duurste plek.

Winnaar A Tonny
Winnaar B Renate
Winnaar C Agnes
Winnaar D Miriam

Woordverklaring:
Equatie: zn, s, verevening, gelijkmaking
Nervus: zn, mv nervi, zenuw
Slijtsen: bn, slijts is gelijk aan sleets, spoedig verslijten, versleten
Vroem: tussenwerpsel, nabootsing van het geluid van een auto
Knorf: zn, knorven, knobbel, verharding
Mike: zn, s, microfoon

 

Info partij 8

Een partij met 6  mooie scrabbles,  3 solo’s en met Guy als winnaar.
Hij won deze 8e partij met 87,76%,  proficiat!

Solo voor Mieke met SULLE
Solo voor Christel met MANSION
Solo voor Erna met DAMPIGS

winnaar A Tonny
winnaar B Renate
winnaar C Leontine
winnaar D Miriam

 

woordverklaring:

Refluxen: ww, refluxte, heeft gerefluxt, in de chemie: terugstromen na gekookt te zijn
Sullen: ww, sulde, heeft gesuld, glijden, m.n. op het ijs, als kindervermaak
Rosti: gerecht met geraspte aardappel
Hork: zn, stug, lomp , onbeleefd mens
Wasboon: zn, sperzieboon met gele peulen
Mansion: zn, groot en in luxe uitgevoerd landhuis, m.n. in Amerika
Zwemen: ww, zweemde, heeft gezweemd, enige gelijkenis hebben, overeenkomen met, naderen tot
Echie: zn, niet voor de grap, voor het echt, serieus

Info partij 7

Een moeilijke partij waaraan 11 leden, 3 gastspelers en 2 stagairs meededen.

Erna won de wedstrijd met  puntje verschil van Guy.

Winnaar A Tonny
Winnaar B Renate
Winnaar C Marianne
Winnaar D Paula

Woordverklaring:

Baud: zn, mv bauds, computerterm, eenheid van snelheid van informatieoverdracht van een modem
Peizen: ww, peisde, heeft gbepeisd, idem peinzen
Eboniet: zn, geen mv, hardrubber
Tracen: ww tracete, heeft getracet, idem traceren
Clave: zn, claves, elk van de 2 hardhouten staafjes die samen een slaginstrument vormen
Enigma: zn, mv enigmata of enigma’s, raadsel, mysterie

 

Info partij 6

Max 1054  4 scrabble’s en 5 solo’s 

Winnaar A: Mieke
Winnaar B: Renate
Winnaar C: Marianne
Winnaar D: Paula

Winnaar Guy met 91,65%, proficiat

Solo’s:
Mieke M met CENTS

Guy met GESNEEFD
Renate met RAKEN
Christine met LOER en RAKT

Woordverklaring:

Sneven: ww, sneefde, is gesneefd, omkomen, sterven
Menneke: s, zn, mannetje, manneke
Hoaxen: ww, hoaxte, heeft gehoaxt, onjuiste informatie verspreiden via internet
Plan: zn, mv plans en plannen, tekenen, ontwerpen
Rakken: ww, rakte, heeft gerakt, vuil opruimen, schoonmaken
Brakken: ww, brakte, heeft gebrakt, druk bezig zijn

 

Info partij 5

Een mooie en erg rustige partij want we waren maar met 9 spelers.

Winnaar A Tonny
Winnaar B Dicky
Winnaar C Leontien
Winnaar D Paula

Winnaar Tonny met 93,31%

Woordverklaring:

Morfen: ww, morfte, heeft gemorft, door digitale manipulatie vervormen
Annex: bn, aangrenzend, ook zn en voegwoord, en daarbij
Smarten: ww smartte, heeft gesmart, smart veroorzaken
Wiien: ww, wiide, heeft gewiid, gamen met een WII
Nossen: ww, noste, heeft genost, matadorren, matadorspel spelen
Far: zn, fars, fonds voor algemene risico’s, bankterm
Voor jongen kon: Dek, Dop, Hut, Kwa, Lef, Pek, Pik, Pot, Rot,Ver

 

Info partij 4

Winnaar A Mieke
Winnaar B Vic 
Winnaar C Agnes
Winnaar D Astrid

Winnaar Guy met 97,33%

In de laatste beurt werd een solo over het hoofd gezien door een foute telling, ROLBAND kwam daarmee niet op het bord.

Woordverklaring:

Itten: ww, itte, heeft geït, zelfde als hitten
Bacove: zn, s/n, banaan die rauw gegeten kan worden, bakbanaan, kookbanaan
Elo: zn, verkorting van elorating

 

Info partij 3

Met deze 3de partij was er een max van 968 punten, 5 scrabbles , 6 solo´s en 1 soloscrabble.
Frany won de wedstrijd.

winnaar A Tonny
winnaar B Renate
winnaar C Mieke
winnaar D Astrid

Woordverklaring:

Nadienst: zn, servicedienst
Eyvan: zn, eyvans, nis met een koepelgewelf rond het centrale plein van een moskee
Zangeren: ww, zangerde, heeft gezangerd, zengen, aanbranden, tintelen
Mountie: s, zn, bereden politieagent in Canada
On-dit: zn, g mv, gerucht
Refrechen: ww, refreshte, heeft gerefresht, verversen

 

Info partij 2

DOBBERT en SCAMDE solo’s van Mieke
ONTIJDE solo van Erna
LEUKWEG solo van Rita
ZWELG solo van Guy
GRAF solo van Renate
CONDENS solo van Leontine

Winnaar A Mieke
Winnaar B Renate
Winnaar C Agnes
Winnaar D Astrid

We misten 2 scrabbles nl LOEIGAAF en DIACONEN

 

Info partij 1

Winnaar A Tonny
Winnaar B Renate
Winnaar C Agnes
Winnaar D Paula

Woordverklaring:

Afhoeden: ww, hoedde af, heeft afgehoed, het vee onder begeleiding van een hoeder laten grazen
Han: zn, mv hans, Turkse herberg voor karavanen
Sueen: ww, suede, heeft gesued, voor het gerecht dagen
Que: tussenwerpsel, om uit te drukken dat men iets niet begrijpt
Jonassen: ww, jonaste, heeft gejonast ( kofschip), spelletje waarbij men zingt ‘Jonas die in de walvis zit’ en een laken omhoog houdt
Bov: zn, bovs, bewust ongehuwde vader
Ney: zn, neys, bamboefluit
Xeroxen: ww, xeroxte, heeft gexeroxt, afdruk of xeroxkopie maken met de xeroxmachine
Zenig: bn: gekenmerkt door taaie pezen