Alle berichten van Webbeheerder1

Info partij 3

Er namen 14 deelnemers en gastspelers deel aan partij 3.
Max was 952, 5 scrabbles waarvan 2 soloscrabbles.
Mieke won deze partij met 93,59%, proficiat !!

Winnaar A Mieke
Winnaar B Dicky
Winnaar C Irène

BEZIENE: soloscrabble van Guy
NUCLEAIR: soloscrabble van Mieke
TWERKT: solo van Mieke
Voor zweren kon, bed-pok-toe-uit-ver
De computer vond nog 99 punten extra.

Woordverklaringen:
HANIG: bn, geil, ruzieachtig, macho
QUAD: zn, s, klein vierwielig motorrijtuig met brede banden
SJANSEN: ww, sjanste, heeft gesjanst, flirten
TWERKEN: ww, twerkte, heeft getwerkt, op seksueel suggestieve manier dansen, vooral op hiphopmuziek
ZWEERS: zn, zwager
HOETELEN: ww, hoetelde, heeft gehoeteld, broddelen
AZOTEREN: ww, azoteerde, heeft geazoteerd, stikstof toevoegen aan…
BUVARD: zn, s, vloeiblad
EMP: zn, elektromagnetische puls, puls van elektromagnetische straling die ontstaat na kernexplosie

Info partij 2

Max van 1040, met 4 scrabbles waarvan 1 soloscrabble
Winnaar van deze wedstrijd was Mieke M met 94,62%, proficiat!!

Winnaar A Mieke
Winnaar B Dicky
Winnaar C Irène

Soloscrabble Mieke met SNOEZIG
Solo Renate met KOBBE
Solo Tonny met TEENT
Solo Guy met CREW
Solo Christine met NAKEN
De computer vond 86 punten meer.

Woordverklaring:
Kobbe: zn, zilvermeeuw, spinnenkop
Qaly: s, zn, quality-adjusted life year, door een geneeskundige behandeling toegevoegd
levensjaar, gecorrigeerd voor de kwaliteit van dat levensjaar
Furanose: zn, geen mv, monosacharide
Inweefsel: zn, s, inslag bij het weven, tussenvoegsel
Nafke: zn, s, meid ( Bargoens )

Info partij 1

De vakantiepartijen zijn ten einde gekomen en een nieuw scrabbleseizoen is begonnen
Partij 1 leverde 978 punten en 4 scrabbles op.
Guy won deze wedstrijd met 91,51%, proficiat !!!

Winnaar A Mieke
Winnaar B Dicky
Winnaar C Leontine

Woordverklaringen:
Mut: uitdrukking, het is er zo vol als mut, het is er stampvol
Hafa: zn, s, harmonie en fanfare
Fieken: ww, fiekte, heeft gefiekt, geslachtsgemeenschap hebben
Kogge: zn, idem kog, scheepstype
Inwaxen: ww, inwaxte, is en heeft ingewaxt, met was bestrijken
Neo-islam: zn, vorm van ideologische islam die zich ontwikkelt los van de traditie en cultuur

Verbetering van de Max:
Seceren: ww, seceerde, heeft geseceerd, opensnijden, ontleden
Skiffen: ww, skifte, heeft geskift, roeien in een skiff (roeivaartuig)
Seroen: zn, verpakking van boombast, vlechtwerk of ongelooide runderhuid voor droge waren
Lyra: zn, s, draagbaar staafspel in een muziekkorps

Info zomerpartij 3

Een partijtje blanco-scrabble met een max van 1267 punten, 9 scrabbles en 3 solo’s.

Guy was de winnaar met 89,66%, proficiat!!!

Solo’s van Guy waren SECEERDE en PARTY
Tonny haar solo was HOEKIGER
De computer vond amper 36 puntjes meer.

Woordverklaringen:
 Seceren: ww, seceerde, heeft geseceerd, een lijk opensnijden
Afloggen: ww, heeft afgelogd, uitloggen
Buzzen: ww, buzde, heeft gebuzd, een zoemend geluid maken, spelen op het mondstuk van een instrument zonder de rest van het instrument
Xenien: zn, enkel mv, geschenken die in de oudheid door gastheren aan hun gasten werden uitgereikt, hekelende puntdichten
Pyroop: zn, geen mv, edelgesteente, Boheemse granaat
Jinxen: ww, jinxte, heeft gejinxt, onheil over iets of iemand afroepen

Info zomerpartij 2

Max 940 punten met als winnares Christine met 94,68%, proficiat!!

Solo’s voor Guy met RIJEN, een dikke plakker, en Christine met MARQUE.

De computer vond nog 149 punten meer. 

Woordverklaring:
Autogene: uit zichzelf, van zelf plaatsvindend, vanzelf gebeurend
FAS: Engelse handelsterm, free alongside ship, vrij langs boord
Quaker: zn, volgeling van een religieuze beweging gekend onder de naam ‘Genootschap der Vrienden’
Marque: toneelspeler die verradersrol speelt
Alen: heeft gealen, groeien, opgroeien, zich voeden
Colde: oude

Interland

Op 29 juni 2019 is in Amersfoort de interland Nederland – België gehouden.
De organisatie was in handen van de plaatselijke scrabbleclub de Lettergreep.

De interland is een overwinning geworden voor de Belgische spelers. Aan de interland werd deelgenomen door 4 leden van de Swentibold scrabbleclub.

Hieronder vindt u een verslag van de dag, een verslag van de gespeelde partijen en uiteraard de scores en de eindstand.

Verslag deelnemers
Verslag gespeelde partijen
Overzicht partij 1
Overzicht partij 2
Eindstand

Info zomerpartij 1

Een blanco-spel met een max van 1213 punten.
Guy was de winnaar met 96,87%. proficiat!!!

Woordverklaringen:

Mansjeren: ww, mansjerde, heeft gemansjerd, idem mansjen, aanprijzen, aanbevelen
Zuwe: zn, zuwen, looppad door het moeras
Tempeesten: ww, tempeestte, heeft getempeest, stormen
Clam; s, zn, strandgaper
Dii: zn, goden, mindere lagere goden
Gnukken: ww, gnukte, heeft gegnukt, gnokken, zeurend vleien

Er word onder de vakantie geen rangschikking gemaakt.

Clubavond zomer 2019

Op onderstaande dagen is er geen reguliere clubavond maar de zomercompetitie. Deze competitie wordt op de gebruikelijke locatie met dezelfde aanvangstijd gehouden.

4 juli 2019
11 juli 2019
18 juli 2019
25 juli 2019
22 augustus 2019
29 augustus 2019

Vanaf 5 september 2019 wordt weer gespeeld in de clubcompetitie.

Info partij 42

Een prachtig einde van een mooi seizoen. De winnaars van de categorieën zijn bekend.
Volgende week begint de vakantiescrabble.
De prijsuitreiking zal gebeuren op 25 juli.
Op deze laatste partij behaalde Renate haar eerste overwinning met 90,24%, PROFICIAT!!

Winnaar A Tonny
Winnaar B Renate
Winnaar C Agnes
Winnaar D Paula

Solo voor Guy met plakker MESTEM
Solo voor Mieke met WONS en EG
Solo voor Tonny met GEMESTEN

Woordverklaringen:
Acquit: zn, s, bewijs van ontvangst
Banken: ww, heeft gebankt, vertoeven, op een bank komen om daar te vertoeven, wedden
Buzzen: ww, heeft gebuzd, een zoemend geluid maken
Facen: ww, heeft gefacet, onder ogen zien

Info partij 41

Het werd een gezellig onderonsje met maar 7 spelers.
Max 1073, 5 scrabbles
Winnares Tonny behaalde 95,99% proficiat !!!

Winnaar A Tonny
Winnaar B Mieke
Winnaar C Agnes
Winnaar D Paula

Agnes soleerde met EERLIJKE
Guy maakte FOM in aanbouw met ABO en ALM
Mieke soleerde 2x met LOECHEN en TRYTJE

Blaren: ww, blaarde, heeft geblaard, blaten, loeien, bulken, schreeuwen
Try: zn, s, rugbyterm
Vector: zn, voerstraal
Loech: van het ww lachen verouderd
Vuig: bn, gemeen, laag