Alle berichten van Webbeheerder1

Info partij 3

We mochten Betty als nieuw lid verwelkomen. Ook Frits en Elly kwamen een poging wagen als stagiaire.
Partij 3 was een moeilijke maar toch ook een leuke partij met een max van 946, 4 scrabbles, 4 solo’s en 2 soloscrabbles. Derde keer op rij won Christine met 79,49%, proficiat !!

Winnaar A Christine
Winnaar B Vic
Winnaar C Mieke

Soloscrabble voor Mieke met TOEWALSE
Soloscrabble voor Christine met BEENHAM
Solo voor Vic met ZWAK
Solo voor Renate met DOORGEROESTE
2 solo’s voor Mieke M met BEUL en YES

Woordverklaringen:
TOEWALSEN: van walsen, scheidbaar werkwoord, dicht walsen
TORF: zn, torve, ruw, woest
FAK: zn, s, studententaal, verkorting van fakbar

Info partij 2

12 leden waren aanwezig bij deze 2de partij
Max 1082, 5 scrabbles 1 soloscrabble en 3 solo’s
Winnaar Christine met 91,50%, alweer proficiat!!

Winnaar A Christine
Winnaar B Vic
Winnaar C Mieke

Soloscrabble voor Mieke met PEKOVEN
Solo+scrabble voor Tonny met FAMEUZEN
Solo voor Christine met BRAQUE
Solo voor Irène met ZWETEN

Woordverklaringen:
BRAQUE: zn, s, brak vb braque Sint-Germain
DETOXEN: ww, heeft gedetoxt, afkicken, ontgiften
PEKOVEN: zn, oven waarin pek uit teer of uit dennenhout wordt gestookt!
JEUNEN: ww, heeft gejeund, gunnen, behagen scheppen
PIQUEREN: ww, heeft gepiqueerd, bij biljart een pique maken
ZWEIEN: ww, heeft gezweid, haaks zetten

Info partij 1

We speelden met 9 leden een mooie 1st partij van seizoen 2020-2021.
Max 946, 2 scrabbles, 7 solo’s. Winnaar Christine met 90,70%, proficiat !!
We misten maar 49 punten.

Winnaar A Christine
Winnaar B Irène
Winnaar C Astrid

4 solo’s voor Mieke met KIESE, FEUDA, WHAM en TUTOR
Solo voor Christine met KESP
Solo voor Tonny met VESTING
Solo voor Irène met RAFTEND

Woordverklaringen:
MULO: zn, s, meer uitgebreid lager onderwijs, idem ulo
FEUDA: zn, Feudum, leen, allodium, zonneleen
KESP: zn draagbalk, dwarslegger
WHAM: tusswerpsel, nabootsing van een doffe slag
QUANT: zn, kwantum, kleinste eenheid van een natuurlijke grootheid
TUTOR: zn, persoon die studenten leiding geeft bij hun studie
KEBON: zn, Maleis, tuinjongen, tuin
CEYLON: zn, geen mv, thee met licht bittere smaak

Info zomerpartij 3

Max 1128, 11 deelnemers, 7 scrabbles, 2 solo’s

Winnaar Tonny met 83,78%, proficiat!!

Winnaar A Tonny
Winnaar B Vic
Winnaar C Agnes

Soloscrabble voor Tonny met GEWAXTEN
Solo ADELT en VERBAND voor Christine
We misten maar 76 punten.

Woordverklaringen:
KOUTEN: ww, koutte, heeft gekout, praten, babbelen, keuvelen
ADELEN: ww, adelde, heeft geadelt, in de adelstand verheffen
FIS: zn, muziektoon,ook bunzing, serpent
DALVEN: ww, dalfde, heeft gedalfd, schooien, bedelen

Zomerpartij 2

Met 11 aanwezigen startten we aan een blancopartij.
Max 1106, 5 scrabble’s, 3 solo’s
Winnaar Mieke met 88,16%, proficiat!

Winnaar A Mieke
Winnaar B Dicky
Winnaar C Irène

Solo+Scrabble TIRANNIE voor Mieke
Solo AFHOUD voor Tonny
Solo YOGAE voor Wim

Woordverklaringen:
Veulenen: ww, heeft geveulend, een veulen werpen
Voluten: en, bouwkunde, krulvormige zuilversiering
Decade: periode van 10 dagen
QALY: s, quality-adjusted life year, levenskwaliteit

Er wordt geen ranking gemaakt van de vakantiepartijen.

Zomerpartij 1

Eerste  vakantiepartij na Corona.
Best even wennen om 1,5 meter van elkaar te zitten maar het ging prima!
Max van deze partij 848, 2 scrabbles, 6 solo’s , 1 soloscrabble
Winnares Renate met 95,05%, proficiat!

Solo Mieke JELUI en DAISY
Solo Marianne SIMDEN
Soloscrabble Renate KOUDERS
Solo Renate LIJKEND en TANDE
Solo Tonny OPREK

Woordverklaringen:
TRANTEN: ww, zich aarzelend voortbewegen, (aanbouw D  bracht                                KOUDERS meer punten op )
JELUI: idem jullie
AFA: s, antifascist

We misten ARGOTERE, zich van dieventaal bedienen, achter mixt kon nog een A
Voor LIJKENDE kon ; OPSLIJKENDE, TOESLIJKENDE, TOELIJKENDE, BILLIJKENDE
Achter GROTER kon een D GROTERD/s kindertaal, iemand of iets dat groot van afmeting is

Er wordt geen ranking gemaakt van de vakantiepartijen.

Zomercompetitie 2020 na lock down

Nieuwsbericht 30 juni 2020.

Met ingang van 2 juli 2020 is het weer mogelijk om de clubavond te organiseren. In eerste instantie is deze alleen toegankelijk  voor leden van de Swentibold Scrabble Club.

Om deel te nemen aan de clubavond zijn de volgende bepalingen van toepassing:

 • Deelname is alleen mogelijk indien je of leden van je huishouden geen verschijnselen hebben van het corona-virus.
 • Deelname dient te worden gemeld, uiterlijk op de donderdag voor 12.00 uur, door een WhatsApp  te sturen aan de groepsapp van SSC of aan Vic.
 • Voor het binnentreden van de zaal dienen de handen gewassen te worden en/of te desinfecteren. Verder dient er 1,5 m afstand te worden gehouden, hoesten of niesen in de elleboog.
 • Het dragen van een mondkapje is niet verplicht.
 • Verder gelden de voorschriften van het RIVM om thuis te blijven bij:
  • koorts
  • veelvuldig niesen of hoesten
  • keelpijn
  • kortademigheid
  • reuk- smaakverlies

Na opgedane ervaring zal het bestuur nader beoordelen of deelname van gastspeler(s) kan worden toegestaan. De geldende voorwaarden van deelname worden nader gecommuniceerd.

In de maand juli 2020 worden de clubavonden georganiseerd in het kader van de zomercompetitie, vanaf 3 september 2020 wordt gestart met de clubcompetitie 2020-2021.

Het bestuur

info partij 26

Partij 26, 16 deelnemers, 7 scrabbles, 3 solo’s
Winnaar Guy met 85,82%, proficiat!!!

Winnaar A  Mieke M
Winnaar B Vic
Winnaar C  Mieke V

We misten maar 68 puntjes.

Solo’s voor Mieke met MENTHE en KOFFEN
Erna had een solo met QUENCH

Woordverklaring:
RAKEL: zn, hark, rakelijzer
BROSSEN: ww, heeft gebrost, spijbelen
MENTHE: s, pepermuntlikeur
DYADE: s, zn, twee atomen als eenheid beschouwd, twee personen die met elkaar interageren
QUENCHen: ww, quenchte, heeft gequencht, chemische term; uitdoven, stilzetten
KOF: zn, kofschip, Groninger één- of tweemaster met hoge boorden en lange boegspriet

Info partij 25

Slechts 11 spelers trotseerden het slechte weer.
Max 897, 4 scrabbles waarvan 2 soloscrabbles en 3 solo’s
Winnaar Guy met 90,19%, proficiat!!!

Winnaar A Mieke M
Winnaar B Dicky
Winnaar C Mieke

Solo voor Mieke V met OMKLEED
Soloscrabble voor Mieke M met EITANDEN
Solo voor Dicky met URGENT
Solo voor Guy met BOMPA
Soloscrabble voor Guy met AHORNEN
We misten 173 punten

Woordverklaring:
EITAND: zn, scherp beenpuntje aan de top van de bovensnavel waarmee de jonge vogel de eierschaal moet breken
EXQUIS: bn, exquise, meest exquis, exquisiet, uitgelezen
GIERGOOT: zn, goot voor afvoer van gier
VERFEIK: zn, soort eik in Noord-Amerika die het geelhout oplevert
RAWAH: zn, s, moeras (Indië)
KLOENEN: ww, heeft gekloend, tot een kloen winden, kluwen

Info partij 24

Partij 24 speelden we met een max van 1013punten, 5 scrabbles en 2 solo’s en 18 spelers
Winnaar van deze partij was Guy met 95,06%, proficiat !!

Winnaar A Tonny
Winnaar B Dicky
Winnaar C Irène ( 81,93% !, goed gespeeld!)

We misten maar 9 puntjes!

Solo+scrabble voor Tonny met INGEJAST
Solo+scrabble voor Mieke met AANVINKT

Woordverklaring:
FLENSEN: ww, heeft geflenst, walvis aan stukken snijden, het spek er in repen afhalen
ZOMPEN: ww, heeft gezompt, door drassig land stappen
INJASSEN: ww, heeft ingejast, injagen, opeten
VEEK: zn, aanspoelsel dat bij eb langs de hoogwaterlijn op het strand achterblijft
MORE: zn, eenheid van tijdsduur waarmee in de metriek de lengte van lettergrepen gemeten wordt
AMIANT: zn, amfibool, gesteente uit een groep van silicaten, fijne soort van asbest
BHANG: idem BHENG, zn, verdovend middel uit de bladeren van Indische  hennep