Alle berichten van Webbeheerder1

Zomerpartij 1

Eerste  vakantiepartij na Corona.
Best even wennen om 1,5 meter van elkaar te zitten maar het ging prima!
Max van deze partij 848, 2 scrabbles, 6 solo’s , 1 soloscrabble
Winnares Renate met 95,05%, proficiat!

Solo Mieke JELUI en DAISY
Solo Marianne SIMDEN
Soloscrabble Renate KOUDERS
Solo Renate LIJKEND en TANDE
Solo Tonny OPREK

Woordverklaringen:
TRANTEN: ww, zich aarzelend voortbewegen, (aanbouw D  bracht                                KOUDERS meer punten op )
JELUI: idem jullie
AFA: s, antifascist

We misten ARGOTERE, zich van dieventaal bedienen, achter mixt kon nog een A
Voor LIJKENDE kon ; OPSLIJKENDE, TOESLIJKENDE, TOELIJKENDE, BILLIJKENDE
Achter GROTER kon een D GROTERD/s kindertaal, iemand of iets dat groot van afmeting is

Er wordt geen ranking gemaakt van de vakantiepartijen.

Zomercompetitie 2020 na lock down

Nieuwsbericht 30 juni 2020.

Met ingang van 2 juli 2020 is het weer mogelijk om de clubavond te organiseren. In eerste instantie is deze alleen toegankelijk  voor leden van de Swentibold Scrabble Club.

Om deel te nemen aan de clubavond zijn de volgende bepalingen van toepassing:

 • Deelname is alleen mogelijk indien je of leden van je huishouden geen verschijnselen hebben van het corona-virus.
 • Deelname dient te worden gemeld, uiterlijk op de donderdag voor 12.00 uur, door een WhatsApp  te sturen aan de groepsapp van SSC of aan Vic.
 • Voor het binnentreden van de zaal dienen de handen gewassen te worden en/of te desinfecteren. Verder dient er 1,5 m afstand te worden gehouden, hoesten of niesen in de elleboog.
 • Het dragen van een mondkapje is niet verplicht.
 • Verder gelden de voorschriften van het RIVM om thuis te blijven bij:
  • koorts
  • veelvuldig niesen of hoesten
  • keelpijn
  • kortademigheid
  • reuk- smaakverlies

Na opgedane ervaring zal het bestuur nader beoordelen of deelname van gastspeler(s) kan worden toegestaan. De geldende voorwaarden van deelname worden nader gecommuniceerd.

In de maand juli 2020 worden de clubavonden georganiseerd in het kader van de zomercompetitie, vanaf 3 september 2020 wordt gestart met de clubcompetitie 2020-2021.

Het bestuur

info partij 26

Partij 26, 16 deelnemers, 7 scrabbles, 3 solo’s
Winnaar Guy met 85,82%, proficiat!!!

Winnaar A  Mieke M
Winnaar B Vic
Winnaar C  Mieke V

We misten maar 68 puntjes.

Solo’s voor Mieke met MENTHE en KOFFEN
Erna had een solo met QUENCH

Woordverklaring:
RAKEL: zn, hark, rakelijzer
BROSSEN: ww, heeft gebrost, spijbelen
MENTHE: s, pepermuntlikeur
DYADE: s, zn, twee atomen als eenheid beschouwd, twee personen die met elkaar interageren
QUENCHen: ww, quenchte, heeft gequencht, chemische term; uitdoven, stilzetten
KOF: zn, kofschip, Groninger één- of tweemaster met hoge boorden en lange boegspriet

Info partij 25

Slechts 11 spelers trotseerden het slechte weer.
Max 897, 4 scrabbles waarvan 2 soloscrabbles en 3 solo’s
Winnaar Guy met 90,19%, proficiat!!!

Winnaar A Mieke M
Winnaar B Dicky
Winnaar C Mieke

Solo voor Mieke V met OMKLEED
Soloscrabble voor Mieke M met EITANDEN
Solo voor Dicky met URGENT
Solo voor Guy met BOMPA
Soloscrabble voor Guy met AHORNEN
We misten 173 punten

Woordverklaring:
EITAND: zn, scherp beenpuntje aan de top van de bovensnavel waarmee de jonge vogel de eierschaal moet breken
EXQUIS: bn, exquise, meest exquis, exquisiet, uitgelezen
GIERGOOT: zn, goot voor afvoer van gier
VERFEIK: zn, soort eik in Noord-Amerika die het geelhout oplevert
RAWAH: zn, s, moeras (Indië)
KLOENEN: ww, heeft gekloend, tot een kloen winden, kluwen

Info partij 24

Partij 24 speelden we met een max van 1013punten, 5 scrabbles en 2 solo’s en 18 spelers
Winnaar van deze partij was Guy met 95,06%, proficiat !!

Winnaar A Tonny
Winnaar B Dicky
Winnaar C Irène ( 81,93% !, goed gespeeld!)

We misten maar 9 puntjes!

Solo+scrabble voor Tonny met INGEJAST
Solo+scrabble voor Mieke met AANVINKT

Woordverklaring:
FLENSEN: ww, heeft geflenst, walvis aan stukken snijden, het spek er in repen afhalen
ZOMPEN: ww, heeft gezompt, door drassig land stappen
INJASSEN: ww, heeft ingejast, injagen, opeten
VEEK: zn, aanspoelsel dat bij eb langs de hoogwaterlijn op het strand achterblijft
MORE: zn, eenheid van tijdsduur waarmee in de metriek de lengte van lettergrepen gemeten wordt
AMIANT: zn, amfibool, gesteente uit een groep van silicaten, fijne soort van asbest
BHANG: idem BHENG, zn, verdovend middel uit de bladeren van Indische  hennep

Info partij 23

Een mooie max van 1033 punten, 4 scrabbles en 5 solo’s.
Winnaar Mieke met 83,83%, proficiat !!
Marianne behaalde een mooie 2 de plaats!

Winnaar A Mieke
Winnaar B Marianne
Winnaar C Irène

Renate scoorde 2 mooie solo’s met TEASEN en QUENAST
Nicole bouwde achter SPOOKYS met TUB
Mieke maakte een TUITER
Wim plakte mooi met CABS
We misten 228 punten.

Woordverklaring:
HAVENEN: ww, heeft gehavend, in een haven brengen, toetakelen
TUITER: zn, blaasinstrument, oorveeg
QUENAST: zn, stofnaam, soort van porfier of granietsoort
OMWEIDEN: ww, heeft omgeweid, rondlopen om voedsel te zoeken, in een ander weiland laten graven.
GOUT: zn, jicht, arthritis,

Info partij 22

Partij 22 leverde een mooie max op van 1008 punten, 5 scrabbles en 5 solo’s

Winnares Mieke met 91,17%, proficiat !!

Winnaar A Mieke
Winnaar B Dicky
Winnaar C Leontine

Soloscrabble EDAMMERS van Tonny
Solo+scrabble voor Wim met LENTERDE
Solo voor Guy met FIACRE
Solo voor Christine met AMAH
Solo voor Tonny met VOLLOPEN

We misten 85 punten, waarvan 2 scrabbles VAARZONE en SODAMEER

Woordverklaring:

STORK: zn, ooievaar
FIACRE: zn, s, huurrijtuig, fiaker
WOUW: zn, dagroofvogel, bruine kiekendief
MOOS: zn, (Bargoens) geld, modder, gootsteen
LENTEREN: ww, lenterde, heeft gelenterd, talmen, dralen
HOAXEN: ww, hoaxte, heeft gehoaxt, misleidende informatie verspreiden via internet
AMAH: zn, s, au pair afkomstig uit een lagelonenland
DAMAR: zn, s, Dame de la marine, vrouwelijk lid van de marine
FRACKEN: ww, frackte, heeft gefrackt, hydraulisch kraken om er gas uit te winnen
FICHU: zn, s, fichuutje, driekantige halsdoek voor dames die vooral de schouders bedekt

Info partij 21

We behaalden een max van 1044 punten, 5 scrabbles waarvan 1 soloscrabble. Winnaar was Guy met 94,25%, proficiat !!

Winnaar A Mieke
Winnaar B Rita
Winnaar C Mieke

Solo voor Christine met OMWEEF in beurt 5
Beurt 7 soloscrabble voor Guy met LOSHARKT, en PERIODES in beurt 16
Beurt 10 was voor Erna met GEZWEM
Christel vond in beurt 13 DOCKTE

We misten 57 punten, niemand dacht aan A/DERENDEN

Woordverklaring:
SNEEG: bn, snedig
COAX: zn, verkorting van coaxkabel
CALX: zn, stofnaam, geen mv, uit metaaloxiden poedervormig residu
HERME: zn, hermen, vam hermeszuil, versieringsmotief in vorm van pilaster waartegen een wulps figuur is
afgebeeld

Info partij 20

Partij 20: we behaalden een max van 1023 punten, waarvan 5 scrabbles en 7 solo’s
Winnares was Erna met 93,94%, proficiat !!

Winnaar A Mieke
Winnaar B Dicky
Winnaar C Irène

We misten maar 40 punten

FLEXE was een solo van Christine
LESBI en ANEKDOTE voor Erna
BARIUM was een solo van Mieke
Guy vond YERBA in aanbouw met GEMOLKENE, en KRES
Tonny soleerde met NOCH

Woordverklaring:
Lesbi: verkorting van lesbienne
Flexen: ww, flexte, heeft geflext, flexwerken
Barium: zn, stofnaam, chemisch element
Yerba: zn, stofnaam, matè
Moezen: ww, moesde, heeft gemoesd, tot moes prakken

Info partij 19

Max van  de 19de partij was 1016 punten, met 5 scrabbles en 4 solo’s.
Winnaar was Mieke met 90,94%, proficiat !!!

Winnaar A Mieke
Winnaar B Marianne
Winnaar C Mieke van der Pol

Solo in beurt 2 voor Christine met ASSE in aanbouw met CLIPTE
Solo in beurt 4 voor Guy met QUEESTE
Solo in beurt 18 voor Vic met LOCJE
Solo in beurt 20 voor Renate met KAZERNE

We misten 81 punten, waarvan de scrabble SODAMEER  in beurt 17

Woordverklaring:
CLIPPEN: ww, heeft geclipt, met een clip bevestigen
QUEESTE: zn, mv N en S, speurtocht, opdracht in een avonturenspel
WOZEN: ww, ik woos, heeft gewoosd, hozen
XENON: zn, chemisch element, edelgas
LOC: zn, verkorting van locomotief
CONVENU: zn, s, juridische term, afspraak
BELAM : tussenwerpsel, uitroep ter bekrachtiging van wat gezegd wordt