Alle berichten van Webbeheerder1

Info partij 36

Max: 967, 5 scrabbles, 2 solo’s en 1 soloscrabble
Winnares Christine met 85,83%, proficiat!!!

Winnaar A Mieke
Winnaar B Renate
Winnaar C Marianne
Winnaar D Paula

Voor LEZERS kon ROL en MEE
Voor traant kon niets gelegd worden.

Woordverklaring:
Vimmen: ww, heeft gevimd, in vimmen opstapelen, vim is een stapel, hoop, mijt
Hoogdruk: zn, druktechniek, idem vlakdruk
Neonaat: zn, pasgeborene

Info partij 35

Max 1002, 5 scrabbles en 6 solo´s
Winnaar Guy 94,41%, proficiat!!!

Winnaar A Mieke
Winnaar B Renate
Winnaar C Marianne
Winnaar D Paula

Solo´s: Tonny met SNOEIERS
Erna met GEVENTE en NEERJAGE
Mieke met STUC
Dicky met WOED in aanbouw met POD
Frany met CELLO

De computer vond 146 punten meer.
Annexeren: ww, heeft geannexeerd, zich toe-eigenen
bn, horend bij iets dat als hoofdzaak wordt voorgesteld
Fukken: ww, heeft gefukt, idem fikken, branden
Boswezen: zn, geen mv, verzorging en beheren van bossen
Helmen: ww, helmde, heeft gehelmd, galmen, weerklinken
Tyuku: zn, s, steekpenning

Info partij 34

Max 1119, 5 scrabbles waarvan drie soloscrabbles, 2 solo´s
Winnaar Erna met 76,32%, proficiat!!

Winnaar A Tonny
Winnaar B Renate
Winnaar C Marianne
Winnaar D Astrid

Gyu soleerde met GENEUKT en FECIT
Erna had 2 soloscrabbles met BETUREND en RADICES
Tonny vond HANDBOOM te mooi om te laten liggen

Woordverklaringen:
FECIT: latijn, in signaturen op schilderijen enz., heeft het gemaakt
ONTMENST: bn, onmenselijk, onbarmhartig, wreed
RADICES: van radix, zn, wortelgetal
NIKKEN: ww, heeft genikt, knikken
HANDBOOM: zn, hefboom, vaarboom, boom waarmee men de spil van windassen omdraait
TATEWALEN: ww, heeft getatewaald, krompraten, de woorden slecht uitspreken
SEREH: zn, g.mv., citroengras

Info partij 33

Max 1003, 5 scrabbles en 4 solo’s

Winnaar Guy met 88,33%, proficiat!!

winnaar A Mieke
winnaar B Dicky
winnaar C Marianne
winnaar D Paula

FOLIEDE was een mooie x4 solo van Leontine
Erna vond VRELEN
Guy scoorde mooi met PREMISSE
Mieke Van Der Pol vond het mooie WAMMES

Vrelen: ww, heeft gevreld, zwoegen
Premisse: zn, voorgaande of vooropgezette stelling
Eupneu: g.mv. gewone ademhaling
Fikh: zn, islamitische toepassing van de wet, jurisprudentie van de sharia

Info partij 32

Max 1058, 7 scrabbles, 1 soloscrabble en 3 solo´s
Tonny winnaar met 89,22%, proficiat!!

Winnaar A Tonny
Winnaar B Renate
Winnaar C Marianne
Winnaar D Astrid

Soloscrabble van Tonny met DEFENSIE
Solo voor Tonny met GRAX
Solo voor Wim met HERBENOEMT
Solo voor Mieke met LEENMAN

De computer zag 226 punten meer.
GRAX: g.mv., resten die achterblijven bij de bereiding van traan uit walvissen
OBEX: g.mv., beletsel bij het ontvangen van sacrament, m.n. bij het doopsel
VADEMEN: ww, heeft gevademd, met uitgestrekte armen ontvangen, met de vadem meten

Info partij 31

Max partij 996, 5 scrabbles en 2 solo’s
Winnares Christine met 93,88%, proficiat!!!

winnaar A Tonny
winnaar B Renate
winnaar C Marianne
winnaar D Paula

Voor prangde kon TOE! Daar misten we dus vooral wat punten.
Solo’s voor Christine met EETCAFE en BLANCOE

Woordverklaringen:
Prangen: ww, heeft geprangd, drukken, dringen, persen
Ontwinnen: ww, heeft ontwonnen, weten te verkrijgen van, afwinnen
Blancoen: ww, heeft geblancood, soldatentaal, met blanco (onderhoudsmiddel) behandelen
Afzinken: ww, is en heeft afgezonken, door eigen zwaarte naar beneden gaan, doen zinken
Oneuzen: ww, heeft geoneusd, oneerlijk spelen
Heuken: ww, heeft geheukt, in het klein verkopen
Yell: zn, yells, kreet
Oxer: zn, hindernis bij paardenconcours
Veeg: bn, s, de dood nabij, van een dode
Tji: zn, s, in Indië beek, rivier

Info partij 30

Max 964, 4 scrabbles, 2 soloscrabbles en 4 solo’s
Winnaar Guy met 92,32%, proficiat!!!

Winnaar A Mieke
Winnaar B Renate
Winnaar C Leontine
Winnaar D Astrid

Guy scoorde een mooie soloscrabble met ZINSBOUW en een solo+scrabble met METHODES
Erna kreeg een extra solo met IMAX in beurt 4
Tony scoorde met AFKEEK
Vic vond dan weer de FABEL, Irène maakt GUNNING,
maar Leontine scoorde het mooist met GEDOETJE.

Woordverklaring:
Nullen: ww, nulde, heeft genuld, met een nul merken
Nulzes: zn, Nederlands mobiel telefoonnummer beginnend met de cijfers 06
Stuga: zn, Zweeds buitenhuisje
Cado: zn, calamiteitendoorsteek
Ocarina: zn, muziekinstrument in de vorm van een vogelromp
Balklep: zn, kogelklep

Info partij 29

Knokken voor punten nadat Erna en Wim een hele dikke x9 scoorden.
Max 1135, 6 scrabbles en 2 solo’s
Erna kreeg nog een extra nul door een foute coördinaat maar won toch met 1044 punten en 91,98%, proficiat!!!

Winnaar A Mieke
Winnaar B Vic
Winnaar C Marianne

Na de pauze vond de computer nog 157 meer! zie verslag
Solo’s voor Erna met CAT en Frany met KELLY
Voor bundel kon enkel OP!

Woordverklaring:
Bijzegelen: ww, heeft bijgezegeld, zegels toevoegen om de frankeerwaarde te verhogen.
Sen: zn, Japanse munt
Paaz: zn, psychiatrische afdeling van een ziekenhuis
Oarsen: ww, heeft geoarst, boordroeien
Veek: zn, geen mv, aanspoelsel dat bij eb langs de waterlijn achterblijft

Info partij 28

max 996, 15 deelnemers, 4 scrabbles en 5 solo’s

Winnaar Guy met 94,78%, proficiat!!

Winnaar A Mieke
Winnaar B Renate
Winnaar C Leontine
Winnaar D Astrid

Solo’s: Guy met GEKAMD
Christine met ZWET
Leontine met JAMMIE
Tonny met HOPSA
En onverwacht nog een extra solo voor Wim met VALBRUG hetgeen niet op het bord kwam door een foute telling.
De computer vond nog 111 punten meer.

Woordverklaringen:
Zerken: ww, zerkte, heeft gezerkt, kisten, in de doodskist leggen
Zwet; zn, grenssloot
Connex: bn, samenhangend, verwant
Relish: zn, mv relishes, lang houdbaar gekookt mengsel van groenten en specerijen
Wollah: tussenwerpsel, woela, uitroep

Info partij 27

Max 1021, 18 deelnemers , 4 scrabbles en 4 solo´s.

Winnaar Stefaan (die ons echt verraste met zijn bezoek) met 94,81%, proficiat!

Winnaar A Mieke
Winnaar B Renate
Winnaar C Marianne
Winnaar D Paula

Mieke soleerde met INVANGE
Guy scoorde het meest met WERKBALK
Wim vond OUDOOM
Stefaan legde voor de ORKAS een Y en maakte DYNE, dus YORKA/s is om goed te onthouden.
We misten 96 punten, waaronder 2 scrabbles!

Woordverklaring:
Wierde: zn, kleiheuvel, terp
Gestand: zn, geen meervoud, zijn woord houden, nakomen
Hensen: ww, hensde, heeft gehensd, idem hanzen, inwijden in een nieuwe gemeenschap
Cline: zn, clinen, graduele reeks van vormkenmerken binnen een soort organisme.
Huien: ww, huide, heeft gehuid, met een binnenschip vervoeren.
Asbroek: zn, koker die de schroefas omsluit waar deze uit het schip komt
Zeehaan: zn, poon