Alle berichten van Webbeheerder1

Info partij 5

Een mooie en erg rustige partij want we waren maar met 9 spelers.

Winnaar A Tonny
Winnaar B Dicky
Winnaar C Leontien
Winnaar D Paula

Woordverklaring:

Morfen: ww, morfte, heeft gemorft, door digitale manipulatie vervormen
Annex: bn, aangrenzend, ook zn en voegwoord, en daarbij
Smarten: ww smartte, heeft gesmart, smart veroorzaken
Wiien: ww, wiide, heeft gewiid, gamen met een WII
Nossen: ww, noste, heeft genost, matadorren, matadorspel spelen
Far: zn, fars, fonds voor algemene risico’s, bankterm
Voor  jongen kon: Dek, Dop, Hut, Kwa, Lef, Pek, Pik, Pot, Rot,Ver

Info partij6

Winnaar Guy met 91,65%, proficiat
Max 1054 4 scrabble’s en 5 solo’s

Solo’s
Mieke M met CENTS
Guy met GESNEEFD
Renate met RAKEN
Christine met LOER en RAKT

Winnaar A: Mieke
Winnaar B: Renate
Winnaar C: Marianne
Winnaar D: Paula

Woordverklaring:
Sneven: ww, sneefde, is gesneefd, omkomen, sterven
Menneke: s, zn, mannetje, manneke
Hoaxen: ww, hoaxte, heeft gehoaxt, onjuiste informatie verspreiden via internet
Plan: zn, mv plans en plannen, tekenen, ontwerpen
Rakken: ww, rakte, heeft gerakt, vuil opruimen, schoonmaken
Brakken: ww, brakte, heeft gebrakt, druk bezig zijn

Info partij 7

Een moeilijke partij waaraan 11 leden, 3 gastspelers en 2 stagairs meededen.
Erna won de wedstrijd met puntje verschil van Guy.

Winnaar A Tonny
Winnaar B Renate
Winnaar C Marianne
Winnaar D Paula

Woordverklaring:
Baud: zn, mv bauds, computerterm, eenheid van snelheid van informatieoverdracht van een modem
Peizen: ww, peisde, heeft gepeisd, idem peinzen
Eboniet: zn, geen mv, hardrubber
Tracen: ww tracete, heeft getracet, idem traceren
Clave: zn, claves, elk van de 2 hardhouten staafjes die samen een slaginstrument vormen
Enigma: zn, mv enigmata of enigma’s, raadsel, mysterie

Info partij 8

Een partij met 6 mooie scrabbles, 3 solo’s en met Guy als winnaar.
Hij won deze 8 ste partij met 87,76%, proficiat!

Solo voor Mieke met SULLE
Solo voor Christel met MANSION
Solo voor Erna met DAMPIGS

Winnaar A Tonny
Winnaar B Renate
Winnaar C Leontine
Winnaar D Miriam

Woordverklaring:

Refluxen: ww, refluxte, heeft gerefluxt, in de chemie: terugstromen na gekookt te zijn
Sullen: ww, sulde, heeft gesuld, glijden, m.n. op het ijs, als kindervermaak
Rosti: gerecht met geraspte aardappel
Hork: zn, stug, lomp , onbeleefd mens
Wasboon: zn, sperzieboon met gele peulen
Mansion: zn, groot en in luxe uitgevoerd landhuis, m.n. in Amerika
Zwemen: ww, zweemde, heeft gezweemd, enige gelijkenis hebben, overeenkomen met, naderen tot
Echie: zn, niet voor de grap, voor het echt, serieus

Info partij 9

19 deelnemers op onze negende partij.
Twee moeilijke soloscrabbles en 4 gewone scrabbles brachten de max op 1024 punten.
Guy won deze partij (door zijn EQUATIE) met 88,67%, proficiat!

De andere soloscrabble was voor Tonny met SLIJTSEN.
Erna soleerde nog met NAGEEGD en NERVUS.
Josiane legde RUWHEID op de duurste plek.

Winnaar A Tonny
Winnaar B Renate
Winnaar C Agnes
Winnaar D Miriam

Woordverklaring:

Equatie: zn, s, verevening, gelijkmaking
Nervus: zn, mv nervi, zenuw
Slijtsen: bn, slijts is gelijk aan sleets, spoedig verslijten, versleten
Vroem: tussenwerpsel, nabootsing van het geluid van een auto
Knorf: zn, knorven, knobbel, verharding
Mike: zn, s, microfoon

Info partij 10

Tonny was de winnaar van deze wedstrijd met met 88,12%,

3 solo’s voor Mieke, 2 solo’s voor Guy, 2 solo’s voor Tonny

Winnaar A Tonny
Winnaar B Renate
Winnaar C Marianne
Winnaar D Miriam
Winnaar G Guy

Woordverklaring:

Seizen: ww, seisde,  heeft geseisd, zeewezen; een tros of touw beleggen, vastbinden
Njet: zn, barse weigering
Krozen: ww, kroosde heeft gekroosd, van kroos zuiveren
Framing: zn, met behulp van frames discussiëren

Info partij 11

Wow, een dikke punten partij, max 1166, 8 scrabbles, 3 solo’s en 1 soloscrabble
Winnaar Mieke met 94,43%, proficiat!

Solo:
Irène met GNOES
Guy met MOEIZAME
Vic met RAGES
Soloscrabble voor Tonny met RONSELDE

Winnaar A Mieke
Winnaar B Vic
Winnaar C Marianne
Winnaar D Miriam

Woordverklaring:

Yawl: zn, s, scheepje met 2 masten waarvan de kleinste achter het roer geplaatst is
Scripten: ww, scriptte, heeft gescript, een script schrijven
Mezomme: zn, Bargoens, geld