Categoriearchief: Actueel

Info partij 37

Max 929, 1 scrabble, 2 solo’s
Christine speelde een geweldige wedstrijd en won met 95,05%, proficiat!!!

Winnaar A Mieke M
Winnaar B Renate
Winnaar C Mieke
Winnaar D Astrid

SKIFT was een solo voor Mieke, Christine soleerde met KAZE.
We misten 64 punten.

Woordverklaring:
Wagyu: zn, Japans rundveeras, waarvan het gemarmerde vlees in de Japanse keuken als delicatesse geldt.
Foven: ww, van fuiven, foof , heeft gefoven, feestvieren, trakteren
Skiffen: ww, heeft geskift, roeien met een skiff (ranke eenpersoonsroeiboot)
Scammen: ww, heeft gescamd, onder valse voorwendselen geld afhandig proberen te maken met name op internet
Achelen: ww, heeft geacheld, idem hachelen, wordt gezegd als iemand zich totaal niet interesseert voor de mening van een ander
Kachelen: ww, heeft en is gekacheld, kuieren, wandelen, rijden, heet aanlopen

Info partij 33

Max 1003, 5 scrabbles en 4 solo’s

Winnaar Guy met 88,33%, proficiat!!

winnaar A Mieke
winnaar B Dicky
winnaar C Marianne
winnaar D Paula

FOLIEDE was een mooie x4 solo van Leontine
Erna vond VRELEN
Guy scoorde mooi met PREMISSE
Mieke Van Der Pol vond het mooie WAMMES

Vrelen: ww, heeft gevreld, zwoegen
Premisse: zn, voorgaande of vooropgezette stelling
Eupneu: g.mv. gewone ademhaling
Fikh: zn, islamitische toepassing van de wet, jurisprudentie van de sharia

Info partij 21

14 deelnemers is een mooie opkomst bij dit winters weertje.
Max 1063, 6 scrabbles en 3 solo’s
Winnaar Guy met 88,15%, proficiat!

Winnaar A Mieke
Winnaar B Renate
Winnaar C Irène
Winnaar D Astrid

We misten maar 29 puntjes.
DIACONIE en GUANO waren solo’s van Guy
HOMER was een solo voor Mieke

Woordverklaring:
Guano: zn, geen mv, meststof bestaande uit de verdroogde mest van en overblijfselen van zeevogels, die op onbewoonde eilanden en klippen in de loop der eeuwen tot dikke lagen zijn opeengehoopt.
Diaconie: zn, protestants, rechtspersoonlijkheid bezittende instelling tot uitoefening van het diaconaat.
Homer: s, zn, homerun
Capex: zn, economisch, (capital expenditures) bedrag dat een bedrijf uitgeeft aan investeringen
Draal: zn, wartel, oogbout met draaibare schalm
Bressen: ww, breste, heeft gebrest, het ijs bressen, met geweld breken, stukschieten

Jaarvergadering

Beste leden,

Op 27 september 2018 is de jaarvergadering. De leden worden verzocht uiterlijk om 18.45 uur aanwezig te zijn.

Aansluitend volgt de normale clubavond. Gastspelers zijn na afloop van de vergadering welkom. Dit zal zijn vanaf 19.30 uur.

Het bestuur.

Mannen beter in Scrabble

8 september 2017

Mannen doen het beter op Scrabble-toernooien dan vrouwen omdat vrouwelijke deelnemers minder zin hebben om hun tijd te besteden aan het verbeteren van een nagenoeg nutteloze vaardigheid. Dat blijkt uit nieuw onderzoek.

Volgens wetenschappers analyseren mannelijke spelers vaker het bekende letterspel en oefenen ze vaker dan vrouwen die het spel vaker spelen als een hobby. Hoewel er gemiddeld iets meer vrouwelijke deelnemers zijn bij Scrabble-toernooien, zijn het vooral mannen die de prijzen opstrijken.

Uit het onderzoek, dat is gepubliceerd in Psychological Research, is er geen verschil in talent tussen beide geslachten. In totaal zijn 300 deelnemers van Scrabble-toernooien in de Verenigde Staten geïnterviewd over hun speelgewoonten.

’Spel vooral als hobby’

Mannen en vrouwen besteden gemiddeld evenveel tijd aan het spelen van Scrabble, maar ze gebruiken hun tijd dus anders. Vrouwen spelen het spel vooral om er blij van te worden en niet om nagenoeg nutteloze vaardigheden te verbeteren, concluderen de wetenschappers. De vrouwen zien het spel vooral als een hobby.

De onderzoekers benadrukken in hun onderzoek meerdere malen dat hun conclusies niet betekenen dat er een verschil is tussen vaardigheden tussen beide geslachten.

Bron de Telegraaf

Ⓒ Roel Dijkstra