Categoriearchief: Uitslagen clubavond

Info zomerpartij 2

Max 940 punten met als winnares Christine met 94,68%, proficiat!!

Solo’s voor Guy met RIJEN, een dikke plakker, en Christine met MARQUE.

De computer vond nog 149 punten meer. 

Woordverklaring:
Autogene: uit zichzelf, van zelf plaatsvindend, vanzelf gebeurend
FAS: Engelse handelsterm, free alongside ship, vrij langs boord
Quaker: zn, volgeling van een religieuze beweging gekend onder de naam ‘Genootschap der Vrienden’
Marque: toneelspeler die verradersrol speelt
Alen: heeft gealen, groeien, opgroeien, zich voeden
Colde: oude

Info zomerpartij 1

Een blanco-spel met een max van 1213 punten.
Guy was de winnaar met 96,87%. proficiat!!!

Woordverklaringen:

Mansjeren: ww, mansjerde, heeft gemansjerd, idem mansjen, aanprijzen, aanbevelen
Zuwe: zn, zuwen, looppad door het moeras
Tempeesten: ww, tempeestte, heeft getempeest, stormen
Clam; s, zn, strandgaper
Dii: zn, goden, mindere lagere goden
Gnukken: ww, gnukte, heeft gegnukt, gnokken, zeurend vleien

Er word onder de vakantie geen rangschikking gemaakt.

Info partij 42

Een prachtig einde van een mooi seizoen. De winnaars van de categorieën zijn bekend.
Volgende week begint de vakantiescrabble.
De prijsuitreiking zal gebeuren op 25 juli.
Op deze laatste partij behaalde Renate haar eerste overwinning met 90,24%, PROFICIAT!!

Winnaar A Tonny
Winnaar B Renate
Winnaar C Agnes
Winnaar D Paula

Solo voor Guy met plakker MESTEM
Solo voor Mieke met WONS en EG
Solo voor Tonny met GEMESTEN

Woordverklaringen:
Acquit: zn, s, bewijs van ontvangst
Banken: ww, heeft gebankt, vertoeven, op een bank komen om daar te vertoeven, wedden
Buzzen: ww, heeft gebuzd, een zoemend geluid maken
Facen: ww, heeft gefacet, onder ogen zien

Info partij 41

Het werd een gezellig onderonsje met maar 7 spelers.
Max 1073, 5 scrabbles
Winnares Tonny behaalde 95,99% proficiat !!!

Winnaar A Tonny
Winnaar B Mieke
Winnaar C Agnes
Winnaar D Paula

Agnes soleerde met EERLIJKE
Guy maakte FOM in aanbouw met ABO en ALM
Mieke soleerde 2x met LOECHEN en TRYTJE

Blaren: ww, blaarde, heeft geblaard, blaten, loeien, bulken, schreeuwen
Try: zn, s, rugbyterm
Vector: zn, voerstraal
Loech: van het ww lachen verouderd
Vuig: bn, gemeen, laag

Info partij 40

Max 1021, 4 scrabbles, 4 solo’s en 2 soloscrabble
Winnaar Guy met 80,22%

Winnaar A Tonny
Winnaar B Renate
Winnaar C Agnes
Winnaar D Astrid

Er werden 4 scrabbles gemaakt.
In de 3e beurt door 2 personen HAAKPEN, Wim Aarts en Mieke van de Pol.
In de 7e beurt een solo van Tonny met HOPSEND 4x woordwaarde, in de 8e beurt een solo voor Tonny met WECK.
In de 10e beurt een solo door Renate met GROOVY, in de 15e beurt de tweede en soloscrabble van Guy met TREURDAG.
In de 16e beurt een solo van Tonny met EISEN geplakt en in de 17e beurt een soloscrabble van Mieke van der Pol met AFKIJKER.
Het was weer een partij met vele verrassingen en ook nogal wat nullen.
Verder als altijd weer reuze gezellig.

Woordverklaring:

Apex: groeipunt, hoofddeksel van een priester

Info partij 39

Max 1074, 5 scrabbles, 5 solo’s en 1 soloscrabble
Winnaar Guy met 87,99%

Winnaar A Tonny
Winnaar B Renate
Winnaar C Irène
Winnaar D Paula

Er werden 5 scrabbels gelegd, waarvan een negenklapper.
De eerste was een solo + scrabble van Guy MEELOKTE, Wim lei ZEEKOLEN.
De volgende was weer van Guy, nu een solo scrabble SNEBALEN.
De volgende was OPVEERDE, deze zagen heel wat scrabbelaars.
Daarna kwam GEEUWTJE of LEEUWTJE voor 116 punten maar ook EEUWTJES kon voor 110 punten.
MIXERTJE was geen scrabble maar werd door velen gezien en bracht 72 punten op.
Toen volgde de negenklapper BOOMAPEN, gemaakt door Wim en Tonny.
Totaal scoorden we ondanks de negenklapper toch niet meer dan 1074 punten.
Guy werd winnaar met 945 punten, Wim Aarts volgde met 905 punten, hij kreeg punten voor zijn MIXTURE die eerst afgekeurd werden en Christine werd derde met 881 punten.
Het was weer heel gezellig.

Woordverklaringen:
Indigo: een blauwe plantaardige kleurstof die als verfstof of pigment wordt gebruikt
Squat: zn, s, kniebuiging met extra weerstand (bij het gewichtheffen); oefening ter versterking van spieren, botten en pezen in het onderlichaam
Zeme: telw, verbogen vorm van zim ‘één’

Info partij 38

Max 954, 5 scrabbles, 3 solo’s en 1 soloscrabble
Winnares Erna met 87,31%

Winnaar A Mieke
Winnaar B Renate
Winnaar C Irène
Winnaar D Paula

We misten maar 3 punten, wow!
Soloscrabble voor Mieke met METADYNE
Solo’s voor Guy net SMOUT en ESCORTEN
Nicole vond het KRIBJE

Sexto: bijwoord, ten zesde
Metadyne: zn, inrichting die ten doel heeft de stroom in aandrijvende elektrische toestellen bij wisseling van snelheid constant te houden
Kennef: s, zn, hals beugel voor vee, sluitbeugel
Contreie: zn, streek, omgeving

Info partij 37

Max 929, 1 scrabble, 2 solo’s
Christine speelde een geweldige wedstrijd en won met 95,05%, proficiat!!!

Winnaar A Mieke M
Winnaar B Renate
Winnaar C Mieke
Winnaar D Astrid

SKIFT was een solo voor Mieke, Christine soleerde met KAZE.
We misten 64 punten.

Woordverklaring:
Wagyu: zn, Japans rundveeras, waarvan het gemarmerde vlees in de Japanse keuken als delicatesse geldt.
Foven: ww, van fuiven, foof , heeft gefoven, feestvieren, trakteren
Skiffen: ww, heeft geskift, roeien met een skiff (ranke eenpersoonsroeiboot)
Scammen: ww, heeft gescamd, onder valse voorwendselen geld afhandig proberen te maken met name op internet
Achelen: ww, heeft geacheld, idem hachelen, wordt gezegd als iemand zich totaal niet interesseert voor de mening van een ander
Kachelen: ww, heeft en is gekacheld, kuieren, wandelen, rijden, heet aanlopen

Info partij 36

Max: 967, 5 scrabbles, 2 solo’s en 1 soloscrabble
Winnares Christine met 85,83%, proficiat!!!

Winnaar A Mieke
Winnaar B Renate
Winnaar C Marianne
Winnaar D Paula

Voor LEZERS kon ROL en MEE
Voor traant kon niets gelegd worden.

Woordverklaring:
Vimmen: ww, heeft gevimd, in vimmen opstapelen, vim is een stapel, hoop, mijt
Hoogdruk: zn, druktechniek, idem vlakdruk
Neonaat: zn, pasgeborene

Info partij 35

Max 1002, 5 scrabbles en 6 solo´s
Winnaar Guy 94,41%, proficiat!!!

Winnaar A Mieke
Winnaar B Renate
Winnaar C Marianne
Winnaar D Paula

Solo´s: Tonny met SNOEIERS
Erna met GEVENTE en NEERJAGE
Mieke met STUC
Dicky met WOED in aanbouw met POD
Frany met CELLO

De computer vond 146 punten meer.
Annexeren: ww, heeft geannexeerd, zich toe-eigenen
bn, horend bij iets dat als hoofdzaak wordt voorgesteld
Fukken: ww, heeft gefukt, idem fikken, branden
Boswezen: zn, geen mv, verzorging en beheren van bossen
Helmen: ww, helmde, heeft gehelmd, galmen, weerklinken
Tyuku: zn, s, steekpenning