Categoriearchief: Uitslagen clubavond

Info partij 11

Maximum van 972, 2 scrabbles en 5 solo’s
Guy won deze partij met 96,91%, proficiat!!

Winnaar A Mieke M
Winnaar B Vic
Winnaar C Mieke

Guy soleerde met GEJEUND en VERHEFT
Mieke met GON in aanbouw met verheft
Tonny kreeg een solo met SPAMDE
Hilde soleerde met FARDE

Jeunen: ww, jeunde, heeft gejeund, gunnen, behagen scheppen
Instinken: ww, stonk in, is ingestonken, erin trappen, gesnapt worden
Gon: zn, geintregeerd onderwijs waarbij gehandicapte kinderen les volgen in het gewone onderwijs
Naneuk: zn, geen mv, nastoot, uitdrukking; op de naneuk pezen
Boeha: zn, geen mv, poeha

Info partij 10

Max 821, 2 scrabbles , 5 solo’s
Winnares Mieke met 95,01% ,  proficiat !!!
We misten veel punten, 171 waaronder GELATEXT

Winnaar A Mieke
Winnaar B Dicky
Winnaar C Agnes

Solo Wim met TONIC
Solo’s Tonny met CLAIMEN en ERNA
Solo Dicky met MELD in aanbouw met TEXTE
Solo Mieke met BLAZE in aanbouw met TONICA

Woordverklaring:
Heek: zn, soort kabeljauw waarvan stokvis wordt gemaakt
Sniffen: ww, heeft gesnift, zachtjes snotterend huilen
Vossen: ww, heeft gevost, onafgebroken studeren, beetnemen, onkuisheid bedrijven
Pardoenen: heeft gepardoend, het angelus klept
Pandoeren: ww, het kaartspel pandoer spelen
Omstevenen: ww, stevende om, heeft en is omgestevend, eromheen varen, rechttoe rechtaan

Info partij 9

Max 1120, 6 scrabbles, 4 solo’s en een soloscrabble.
Mieke wint deze partij met 93,21%, proficiat !!

In beurt 11 was ONESIE (extra solo voor Mieke) 3 punten meer dan de 37 punten die op het bord kwamen.
Juist die 3 punten zorgden voor de overwinning, jammer voor Wim.

Winnaar A Mieke
Winnaar B Vic
Winnaar C Irène

Soloscrabble voor Wim met ZETMELEN
Guy soleerde met ESSENTIE en FONDU
Mieke had een solo met BACKE

Woordverklaringen:
BOED: zn, boede, kleine schuur of loods als bergplaats voor gereedschap of klein vee
CEEL; zn, schriftelijke kennis- of lastgeving
KAZIG; BN, lijkend op kaas
IER: zn, Iers paard, Ierse setter
ORS: bn, fijn, heerlijk

Info partij 8

Max 1040, met 5 scrabbles, 2 soloscrabbles en 5 solo’s
Mieke won deze wedstrijd met 86,54%, proficiat !!

Winnaar A Mieke
Winnaar B Vic
Winnaar C Irène

Soloscrabble voor Mieke met MEEGAVEN
Soloscrabble van Tonny met WRONGELT
Solo voor Marianne met RUCHE
Solo voor Leontine met BEAM
Solo Mieke met CENTO
Solo Guy met KYATS

We misten 111 punten, voor ruche mocht een K!

Woordverklaring:
DONJON: s, zn, zware toren die de kern vormde van een middeleeuwse burcht
TIEF: zn, diep geroerd, diepgaand, doordringend
KYAT: s, zn, munteenheid van Myanmar
INTAPPEN: ww, heeft ingetapt, inschenken, door een sluis inlaten
CENOTE: s, zn, ondergrondse kloof of put op Yucatan (Zuid-Amerika)
CENTONEN: zn, mv van cento, gedicht dat samengesteld is uit losse verzen van andere gedichten
FLAMBE: bn, alleen predicatief, gevlamde kleurschakering in een glazuur
WRONGELT: ww, heeft en is gewrongeld, melk doen stremmen
BEAM: ww, beamen, beamde, heeft gebeamd, met een beamer projecteren

Info parij 7

Max 1051, 4 scrabbles, 2 soloscrabbles en 4 solo’s
Winnaar was Jef met 91,25 %, proficiat!!

Winnaar A Mieke M
Winnaar B Vic
Winnaar C Mieke
De computer vond maar 56 puntjes meer.

Soloscrabble van Jef met ACHRONIE
Soloscrabble van Erna met DIJBENEN
Solo voor Dicky met ZWAK
Solo voor Jef met PROFES
Solo voor Erna met HUTURN
Solo voor Wim met NEVELTJE

Woordverklaring:
HUTURN: zn, asurn in de vorm van een huis
PROFES: zn, aflegging van kloostergelofte
ACHRONIE: zn, afwijking in de chronologie van feiten in een verhaal, geen meervoud!
ZEEUW: zn, oud Zeeuwse rijksdaalder
AMA: zn, Japanse parelduikster
ADAM: s, zn, stamvader
CHEVRE: zn, zachte Franse geitenkaas
BEMER: s, zn, pestvogel

Info partij 6

Max 903, 3 scrabbles en 7 solo’s
Winnaar Guy met 90,70%, proficiat!!!

Winnaar A Renate
Winnaar B Rita
Winnaar C Leontine

We misten 63 punten waaronder 2 scrabbles GNORREND en GEURLOZEN

Woordverklaring:
Cote: s, zn, bij kansspel de verhouding tussen inleg en uitkering bij winst, of heuvel als natuurlijke
hindernis bij wielerwedstrijd
Ney:s, zn bamboefluit zonder mondstuk
Crepen: ww, crepte, heeft gecrept, papier crepen, gedaante van crepe geven aan…
Spiesen: ww, spieste, heeft gespiest, idem spiezen
Bees: zn, bezen, bes
Iva: s, zn, intern verzelfstandigd agentschap
Gnorren: ww, gnorde, heeft gegnord, knorren, snorren, gnorten

Info partij 5

Max 925, 3 scrabbles en 7 solo’s
Winnaar Tonny met 91,68%, proficiat !!

Enkele verrassingen tijdens de verbetering: Yerba mocht geen S achter dus dit staat fout op het bord
en PLUUTJE was 2 punten meer dan TALUDJE waardoor Renate nog een extra solo heeft gekregen.
Als we met de beamer zouden spelen zou dit niet gebeuren, maar ja we doen het op een
menselijke manier waardoor deze fouten dus af en toe gebeuren.

Winnaar A Tonny
Winnaar B Dicky
Winnaar C Leontine

Solo’s voor Erna ODOREX en ISMEN
Solo’s voor Tonny ONCE, GEPUF en JETONS
Solo voor Leontine met ZEVENARM
Solo voor Renate met PLUUTJE

Woordverklaring:
Yerba: geen mv, stofnaam, matè
Odorex: geen mv, deodorant
Isme: zn, n/s, begrip zoals aangeduid wordt door een woord dat eindigt op -isme

Info partij 4

Max 1031 met 6 scrabbles en 4 solo´s, 18 deelnemers.
Winnaar Guy met 87,10%, proficiat !!

Winnaar A Mieke
Winnaar B Vic
Winnaar C Irène

Tonny soleerde 3 keer met BROKTEN, MOES en GEPEEUWD
Dicky maakte een mooie SAPKAN
We misten 175 punten, mede door de O die voor MOES kon, OMOES

Woordverklaring:
FLEXEN: ww, flexte, heeft geflext, flexwerken, een flexibele baan hebben
BROKKEN: ww, brokte, heeft gebrokt, in brokken breken, m.n. van brood beschuit om in de soep of pap te doen
WACHO: s, een man die geen watje wil zijn
VERZEILEN: ww, verzeilde, heeft verzeild, al zeilend doen verongelukken, door verkeerd zeilen missen
TENDEREN: ww, tendeerde, heeft getendeerd, de genoemde strekking of bedoeling hebben, die tendentie vertonen
TENDEREN: ww, tenderde, heeft getenderd, proberen een zo hoog mogelijke rente te krijgen, een haven aandoen om voor een ander schip loodsen te halen
PEEUWEN: ww, peeuwde, heeft gepeeuwd, klagen
QUINE: s, worp van 2 vijven bij het dobbelen, vijf bezette nummers in een rij (kien)
RUTSELEN: ww, rutselde, heeft gerutseld, door elkaar schudden
VITREUZE: bn, vitreus, glasachtig
SUMPEN: ww, sumpte, heeft gesumpt, simpen, sjimpen

Info partij 3

Er namen 14 deelnemers en gastspelers deel aan partij 3.
Max was 952, 5 scrabbles waarvan 2 soloscrabbles.
Mieke won deze partij met 93,59%, proficiat !!

Winnaar A Mieke
Winnaar B Dicky
Winnaar C Irène

BEZIENE: soloscrabble van Guy
NUCLEAIR: soloscrabble van Mieke
TWERKT: solo van Mieke
Voor zweren kon, bed-pok-toe-uit-ver
De computer vond nog 99 punten extra.

Woordverklaringen:
HANIG: bn, geil, ruzieachtig, macho
QUAD: zn, s, klein vierwielig motorrijtuig met brede banden
SJANSEN: ww, sjanste, heeft gesjanst, flirten
TWERKEN: ww, twerkte, heeft getwerkt, op seksueel suggestieve manier dansen, vooral op hiphopmuziek
ZWEERS: zn, zwager
HOETELEN: ww, hoetelde, heeft gehoeteld, broddelen
AZOTEREN: ww, azoteerde, heeft geazoteerd, stikstof toevoegen aan…
BUVARD: zn, s, vloeiblad
EMP: zn, elektromagnetische puls, puls van elektromagnetische straling die ontstaat na kernexplosie

Info partij 2

Max van 1040, met 4 scrabbles waarvan 1 soloscrabble
Winnaar van deze wedstrijd was Mieke M met 94,62%, proficiat!!

Winnaar A Mieke
Winnaar B Dicky
Winnaar C Irène

Soloscrabble Mieke met SNOEZIG
Solo Renate met KOBBE
Solo Tonny met TEENT
Solo Guy met CREW
Solo Christine met NAKEN
De computer vond 86 punten meer.

Woordverklaring:
Kobbe: zn, zilvermeeuw, spinnenkop
Qaly: s, zn, quality-adjusted life year, door een geneeskundige behandeling toegevoegd
levensjaar, gecorrigeerd voor de kwaliteit van dat levensjaar
Furanose: zn, geen mv, monosacharide
Inweefsel: zn, s, inslag bij het weven, tussenvoegsel
Nafke: zn, s, meid ( Bargoens )