Categoriearchief: Uitslagen clubavond

Info partij 8

In coronatijd nog 8 aanwezigen.
Max 937, 3 scrabbles, 6 solo’s en 1 soloscrabble.
Winnaar Mieke met 86,55%, proficiat!

Winnaar A Mieke
Winnaar B Vic
Winnaar C Agnes

Soloscrabble voor Wim met HOFBANEN
Vic had 2 solo’s ORAKELEN en CONDOR
GEWAXT was voor Mieke
Renate verlengde CESJES naar PROCESJES
Agnes vond het keurige KEURDEN
Dicky soleerde met GEBED maar door een foute telling kwam deze niet op het bord.

Woordverklaringen:
WEME: zn, weem, wemen, boerderij en land die aan de kerk toebehoren
VIDE: zn, s, open ruimte die meer verdiepingen in een gebouw beslaat
HOFBAAN: zn, toegangsweg tot een hofstede
LYRA: zn, draagbaar staafspel in een muziekkorps

Info partij 7

Toch nog 10 deelnemers in coronatijd.
Max 1107, 4 scrabbles, 1 soloscrabble
Winnaar Renate met 89,52%, proficiat !!

Winnaar A Renate
Winnaar B Vic
Winnaar C Agnes

We misten maar 33 punten, toppie!

Soloscrabble voor Renate met EXQUISTE
Twee solo’s voor Tonny met ZEEKWAB en NEKT
Solo voor Mieke met DRIP

Woordverklaringen:
UDU: zn, Nigeriaans percussie-instrument
HOM: zn, hommen, klier bij de benige vissen
ZWALKEN: ww, heeft gezwalkt, ronddolen
ZEEKWAB: zn, zeester, zeeanemoon
ENCLAVE: zn, s, stuk vreemd grondgebied dat door eigen grondgebied ingesloten
DRIP: zn, vreemd zaad dat tussen lijnzaad is geraakt
EXQUIS: bn, exquise, exquisiet, voortreffelijk
KOBUDO: zn, in oosterse vechtkunst gebruikt wapen
CLAVINET; zn, clavinetten, elektronisch versterkt snaarinstrument

Info partij 6

Max voor partij 6 was 951, 4 scrabbles, 6 solo’s en 2 soloscrabbles.
Winnaar Mieke met 84,44%, proficiat !!

Winnaar A Mieke

Winnaar B Dicky

Winnaar C Agnes

Soloscrabble; voor Dicky met WERPING
Soloscrabble; voor Mieke met EXILEER
Solo’s Dicky met DWAASTEN en VERLENG
Solo Renate met JONNENDE
Solo Vic met SEC
Solo’s Mieke met MEUN en DART

Woordverklaring:
SOEK: s, zn, overwelfde nauwe straat met bazaars en werkplaatsen
HULK: zn, hulken, vroeger gebruikt, groot en log koopvaardijschip
MEUN: zn, meunen, bronsachtige bruine zeevis, kopvoorn
EXILEREN: ww, exileerde, geëxileerd, verbannen
JONNEN: ww, heeft gejond, gunnen
KOES: bn, koest
JOZEF: zn, s, kuise eerbare jongeling, de ware jacob
FAAS: zn, fazen, band die dwars over het wapenschild ligt

Info partij 5

Met 9 deelnemers begonnen we aan een moeizame partij.
Max 911, 3 scrabbles, 5 solo’s en 2 soloscrabbles.
We misten 83 punten.
Winnaar Renate met 81,01%, proficiat!

Winnaar A Renate
Winnaar B Vic
Winnaar C Agnes

Solo voor Mieke met URENDE, KS, UH in aanbouw met PUSH
Solo voor Vic met VOORS
Solo voor Renate met JODEL
Soloscrabble voor Renate met CRAVINGS
Soloscrabble voor Tonny met TREILDEN

Woordverklaring:
CRAVING: zn, s, onbeheersbaar verlangen naar verslavende middelen
TREILEN: ww, heeft getreild, op sleeptouw nemen, met een treil vissen
MOVEL: zn, s, novelle die dmv de mobiele telefoon gelezen kan worden
DJAK: zn, krik
EBIT: zn , gmv, brutobedrijfsresultaat vóór rente en belasting

Info partij 4

Een zeer moeilijke 4 de partij. Iedereen speelde onder zijn gemiddelde.
Max 1041, 5 scrabbles , 1 soloscrabble en 4 solo’s.
Mieke kreeg een extra nul dus … Winnaar Renate met 75,60%, proficiat!

Winnaar A Renate
Winnaar B Dicky
Winnaar C Agnes

Solo voor Paula met VISVET
Solo voor Mieke met GUS
Solo voor Christine met DASH
Solo voor Irène met NAKIJKT
Soloscrabble voor Renate met ONTROOFT

We misten 117 punten, vóór visvet kon WAL!

Woordverklaringen:
GORREN: ww, heeft gegord, bij veeteelt, de balzak afbinden bij lammeren
NABREIEN: ww, heeft nagebreid, breien naar een voorbeeld, langer breien
DASHEN: ww, is gedasht, wegvluchten
KARMIJNEN: ww, heeft gekarmijnd, in of met karmijn ( wijnrood pigment) verven
KWADDEL: zn, s, verhevenheid op de huid bij netelroos of reactie op injecties

Info partij 3

We mochten Betty als nieuw lid verwelkomen. Ook Frits en Elly kwamen een poging wagen als stagiaire.
Partij 3 was een moeilijke maar toch ook een leuke partij met een max van 946, 4 scrabbles, 4 solo’s en 2 soloscrabbles. Derde keer op rij won Christine met 79,49%, proficiat !!

Winnaar A Christine
Winnaar B Vic
Winnaar C Mieke

Soloscrabble voor Mieke met TOEWALSE
Soloscrabble voor Christine met BEENHAM
Solo voor Vic met ZWAK
Solo voor Renate met DOORGEROESTE
2 solo’s voor Mieke M met BEUL en YES

Woordverklaringen:
TOEWALSEN: van walsen, scheidbaar werkwoord, dicht walsen
TORF: zn, torve, ruw, woest
FAK: zn, s, studententaal, verkorting van fakbar

Info partij 2

12 leden waren aanwezig bij deze 2de partij
Max 1082, 5 scrabbles 1 soloscrabble en 3 solo’s
Winnaar Christine met 91,50%, alweer proficiat!!

Winnaar A Christine
Winnaar B Vic
Winnaar C Mieke

Soloscrabble voor Mieke met PEKOVEN
Solo+scrabble voor Tonny met FAMEUZEN
Solo voor Christine met BRAQUE
Solo voor Irène met ZWETEN

Woordverklaringen:
BRAQUE: zn, s, brak vb braque Sint-Germain
DETOXEN: ww, heeft gedetoxt, afkicken, ontgiften
PEKOVEN: zn, oven waarin pek uit teer of uit dennenhout wordt gestookt!
JEUNEN: ww, heeft gejeund, gunnen, behagen scheppen
PIQUEREN: ww, heeft gepiqueerd, bij biljart een pique maken
ZWEIEN: ww, heeft gezweid, haaks zetten

Info partij 1

We speelden met 9 leden een mooie 1st partij van seizoen 2020-2021.
Max 946, 2 scrabbles, 7 solo’s. Winnaar Christine met 90,70%, proficiat !!
We misten maar 49 punten.

Winnaar A Christine
Winnaar B Irène
Winnaar C Astrid

4 solo’s voor Mieke met KIESE, FEUDA, WHAM en TUTOR
Solo voor Christine met KESP
Solo voor Tonny met VESTING
Solo voor Irène met RAFTEND

Woordverklaringen:
MULO: zn, s, meer uitgebreid lager onderwijs, idem ulo
FEUDA: zn, Feudum, leen, allodium, zonneleen
KESP: zn draagbalk, dwarslegger
WHAM: tusswerpsel, nabootsing van een doffe slag
QUANT: zn, kwantum, kleinste eenheid van een natuurlijke grootheid
TUTOR: zn, persoon die studenten leiding geeft bij hun studie
KEBON: zn, Maleis, tuinjongen, tuin
CEYLON: zn, geen mv, thee met licht bittere smaak

Info zomerpartij 3

Max 1128, 11 deelnemers, 7 scrabbles, 2 solo’s

Winnaar Tonny met 83,78%, proficiat!!

Winnaar A Tonny
Winnaar B Vic
Winnaar C Agnes

Soloscrabble voor Tonny met GEWAXTEN
Solo ADELT en VERBAND voor Christine
We misten maar 76 punten.

Woordverklaringen:
KOUTEN: ww, koutte, heeft gekout, praten, babbelen, keuvelen
ADELEN: ww, adelde, heeft geadelt, in de adelstand verheffen
FIS: zn, muziektoon,ook bunzing, serpent
DALVEN: ww, dalfde, heeft gedalfd, schooien, bedelen

Zomerpartij 2

Met 11 aanwezigen startten we aan een blancopartij.
Max 1106, 5 scrabble’s, 3 solo’s
Winnaar Mieke met 88,16%, proficiat!

Winnaar A Mieke
Winnaar B Dicky
Winnaar C Irène

Solo+Scrabble TIRANNIE voor Mieke
Solo AFHOUD voor Tonny
Solo YOGAE voor Wim

Woordverklaringen:
Veulenen: ww, heeft geveulend, een veulen werpen
Voluten: en, bouwkunde, krulvormige zuilversiering
Decade: periode van 10 dagen
QALY: s, quality-adjusted life year, levenskwaliteit

Er wordt geen ranking gemaakt van de vakantiepartijen.