Categoriearchief: Uitslagen clubavond

Info partij 29

Knokken voor punten nadat Erna en Wim een hele dikke x9 scoorden.
Max 1135, 6 scrabbles en 2 solo’s
Erna kreeg nog een extra nul door een foute coördinaat maar won toch met 1044 punten en 91,98%, proficiat!!!

Winnaar A Mieke
Winnaar B Vic
Winnaar C Marianne

Na de pauze vond de computer nog 157 meer! zie verslag
Solo’s voor Erna met CAT en Frany met KELLY
Voor bundel kon enkel OP!

Woordverklaring:
Bijzegelen: ww, heeft bijgezegeld, zegels toevoegen om de frankeerwaarde te verhogen.
Sen: zn, Japanse munt
Paaz: zn, psychiatrische afdeling van een ziekenhuis
Oarsen: ww, heeft geoarst, boordroeien
Veek: zn, geen mv, aanspoelsel dat bij eb langs de waterlijn achterblijft

Info partij 28

max 996, 15 deelnemers, 4 scrabbles en 5 solo’s

Winnaar Guy met 94,78%, proficiat!!

Winnaar A Mieke
Winnaar B Renate
Winnaar C Leontine
Winnaar D Astrid

Solo’s: Guy met GEKAMD
Christine met ZWET
Leontine met JAMMIE
Tonny met HOPSA
En onverwacht nog een extra solo voor Wim met VALBRUG hetgeen niet op het bord kwam door een foute telling.
De computer vond nog 111 punten meer.

Woordverklaringen:
Zerken: ww, zerkte, heeft gezerkt, kisten, in de doodskist leggen
Zwet; zn, grenssloot
Connex: bn, samenhangend, verwant
Relish: zn, mv relishes, lang houdbaar gekookt mengsel van groenten en specerijen
Wollah: tussenwerpsel, woela, uitroep

Info partij 27

Max 1021, 18 deelnemers , 4 scrabbles en 4 solo´s.

Winnaar Stefaan (die ons echt verraste met zijn bezoek) met 94,81%, proficiat!

Winnaar A Mieke
Winnaar B Renate
Winnaar C Marianne
Winnaar D Paula

Mieke soleerde met INVANGE
Guy scoorde het meest met WERKBALK
Wim vond OUDOOM
Stefaan legde voor de ORKAS een Y en maakte DYNE, dus YORKA/s is om goed te onthouden.
We misten 96 punten, waaronder 2 scrabbles!

Woordverklaring:
Wierde: zn, kleiheuvel, terp
Gestand: zn, geen meervoud, zijn woord houden, nakomen
Hensen: ww, hensde, heeft gehensd, idem hanzen, inwijden in een nieuwe gemeenschap
Cline: zn, clinen, graduele reeks van vormkenmerken binnen een soort organisme.
Huien: ww, huide, heeft gehuid, met een binnenschip vervoeren.
Asbroek: zn, koker die de schroefas omsluit waar deze uit het schip komt
Zeehaan: zn, poon

Info partij 26

Max 981, 4 scrabbles en 6 solo’s
Winnares Christine met 92,76%, proficiat!!!

Winnaar A Mieke
Winnaar B Mieke v.d. Pol
Winnaar C Agnes
Winnaar d Astrid

Tonny soleerde met KNAUWE
Leontine had 2 solo’s met SCHRAMDE en GIGA
Christine haar solo’s waren NJET en SEXTO
Guy soleerde met OMZENDEN
De computer vond 99 punten meer.

Woordverklaring:
Keeuwen: ww, keeuwde, heeft gekeeuwd, van vissen die naar adem snakken op het droge
Sexto: bijwoord, ten zesde
Poneren: ww, poneerde, heeft geponeerd, beweren, voordragen
Quisse: zn, quissen of quisses, gedeelte van een gebraden kip

Info partij 25

Max 881, 2 scrabbles waarvan 1 soloscrabble en 2 solo’s.
Winnaar Guy met 90,01%, proficiat!!
Renate speelde uitmuntend en behaalde 88,54%.
De computer vond 254 punten meer, met enkele interessante woordjes.

Tonny soleerde met LANDDUIN.
Mieke met TEUGJE in aanbouw met JAPNEUS.
Guy vond de NEERPLAK.

Winnaar A Mieke
Winnaar B Renate
Winnaar C Marianne
Winnaar D Astrid

Woordverklaring:
JAPNEUS: zn, klerikaal scheldwoord, de geestelijke stand betreffend
BOSSKEY: s, zn, computertoepassing
COMMENDE: n, zn, vacante prebende( kerkelijke rente) die voorlopig aan iemand werd toegekend
COMMENTEN: ww, commentte, heeft gecomment, een reactie achterlatend op een website

Info partij 24

Max 963, 2 scrabbles en 6 solo’s
Winnaar Guy met 81,83%, proficiat!!

Winnaar A Mieke
Winnaar B Vic
Winnaar C Irène
Winnaar D Astrid

De computer vond 112 punten meer, waaronder de extra solo voor Wim met ZEEHOOS
Verdere solo’s waren voor Mieke met VUNS, Guy met ELEGIEEN, Dicky met KOE,
Christine met ZWAK in aanbouw met POLK en Erna met TEA.

Info partij 23

Max 992, 5 scrabbles en 3 solo’s
Winnares Erna, met 85,58%, proficiat!

Winnaar A Mieke
Winnaar B Renate
Winnaar C Marianne
Winnaar C Paula

Solo:
HOMIGE voor Christine
DECLAMERENDE voor Christel
SHAVER voor Leontine

Voor LIET kon een K,O,S,V, waardoor we toch wat punten lieten liggen.

Woordverklaring:
Homige: bn, heumig, vunzig, muf
Shaver: zn, electrisch scheerapparaat
Declameren: ww, heeft gedeclameerd, voordragen
Stud: zn, verkorting van student, ook nop (bij de sport)
Moffel: s, zn, mof, ook soort oven van vuurvaste steen of metaal

Info partij 22

Moeilijk partijtje ! vond ik tenminste
Max 994, 7 scrabbles, 6 solo´s waarvan 2 soloscrabbles
Winnaar Guy met 93,06% proficiat!

Winnaar A Tonny
Winnaar B Rita
Winnaar C Agnes
Winnaar D Paula

RELEASES soloscrabble van Guy
DUIZENDEN soloscrabble van Christine
Solo´s van Guy BRUTER, JABS, MEUG
Solo van Tonny RE in aanbouw met RETS

Jab: s, zn, term bij het boksen, punch
Meug: zn, trek, lust
Retsen: ww, retste, heeft geretst, idem ratsen, gappen
Bratra: zn, brand- en traangastteam