Categoriearchief: Uitslagen clubavond

Info partij 19

Max van  de 19de partij was 1016 punten, met 5 scrabbles en 4 solo’s.
Winnaar was Mieke met 90,94%, proficiat !!!

Winnaar A Mieke
Winnaar B Marianne
Winnaar C Mieke van der Pol

Solo in beurt 2 voor Christine met ASSE in aanbouw met CLIPTE
Solo in beurt 4 voor Guy met QUEESTE
Solo in beurt 18 voor Vic met LOCJE
Solo in beurt 20 voor Renate met KAZERNE

We misten 81 punten, waarvan de scrabble SODAMEER  in beurt 17

Woordverklaring:
CLIPPEN: ww, heeft geclipt, met een clip bevestigen
QUEESTE: zn, mv N en S, speurtocht, opdracht in een avonturenspel
WOZEN: ww, ik woos, heeft gewoosd, hozen
XENON: zn, chemisch element, edelgas
LOC: zn, verkorting van locomotief
CONVENU: zn, s, juridische term, afspraak
BELAM : tussenwerpsel, uitroep ter bekrachtiging van wat gezegd wordt

Info partij 18

De 18 de partij van het seizoen leverde 1055 punten, 4 scrabbles en 2 solo’s op.
Winnaar Guy met 97,54%, proficiat !!

Winnaar A Mieke
Winnaar B Vic
Winnaar C Irène

We misten maar 14 punten.
Solo voor Mieke met GIJKEN
Solo voor Dicky met KAFT in aanleg met JOLT

Woordverklaring:
GIJK: zn, idem giek, spier om een zeil aan uit te zetten, met name het grootzeil of de bezaan
EXCES: zn, uiterst, buitensporigheid
PRIMA: s, zn, eerste wissel die men trekt, secunda
BONER: zn, straattaal voor erectie
RUCHTEN: ww, heeft gerucht, wieden

Info partij 17

Max 1037, 3 scrabbles waarvan 1 soloscrabble en 3 solo’s
Winnaar van deze partij was Erna met 92,77%, proficiat !!!

Winnaar A Tonny
Winnaar B Vic
Winnaar C Agnes

De 1ste solo van 2020 was voor Paula op de x4 met RENSTER, mooi !
Erna had een soloscrabble met WIELBAND, Tonny had hem ook voor 1 puntje minder.
Renate kreeg haar COX op een mooie plaats kwijt door aan te plakken met CHOP

Woordverklaring:
GNOKKEN: ww, gnokte, heeft gegnokt, zeurend vleien
HEAVY: bn, zwaarwichtig, emotioneel beladen
NASJEN: ww, nasjte, heeft genasjt, eten
HARVESTEN: ww, harvestte, heeft geharvest, data verzamelen in een databestand, een corpus
CLUBBEN: ww, clubde, heeft geclubd, clubs bezoeken
EMt: zn emtjes, mier

Info partij 16

Een max van 912, 3 scrabbles, 7 solo’s en 1 soloscrabble.
Winnaar Frany met 90,13%, proficiat!!!

Winnaar A Mieke M
Winnaar B Dicky
Winnaar C Mieke

Soloscrabble voor Frany met TENTTEN
Solo voor Erna met FLOTEL
BANDIET solo voor Erna
POWNEN ook een solo van Erna
Vic soleerde met EXPO
Agnes vond HOEI
Leontine had een solo met FORENS

Woordverklaringen
GEER: zn, spits toelopende lap, driehoekig vak, schuine zijde van een gebouw
TORY: zn, aanhanger van de conservatieve partij in Engeland
CAMEO: zn, korte toneelscene, bijrol van een bekende persoon
KLUIZEN: ww, heeft gekluisd, afgezonderd leven, onstuimig zijn
TENTTEN: ww, heeft getent, een wonde peilen, met een peilsonde in iets steken
FLOTEL: zn, schip voor toeristisch vervoer van auto’s en kampeerwagens met hotelaccommodatie
POWNEN: ww, heeft gepownd, vernederen

Info partij 14

Max van 1048, 5 scrabbles en 4 solo’s
Winnaar V!C met 87,02%, dikke proficiat met zijn 1ste overwinning!!!!!

Winnaar A Renate
Winnaar B Vic
Winnaar C Leontine

Guy soleerde met LEZER
Erna vond alleen OMVRAGE en GRONDDE
En Renate maakte een mooie plakker met AIDS

Er vielen vele nullen, Mieke legde haar syncope in de verkeerde richting en achter zeebaken kon geen s.
We misten 150 punten, maar het bord lag ook wat moeilijk.

Woordverklaring:
SYNCOPE: zn, s/n,
– medisch : flauwte
– taalkundig: weglaten van een klinker of medeklinker midden in een woord
– muziekterm
MIND: zn, s, bedoeling, tot een besluit komen
ZEEBAAK: zn, kenteken tot aanwijzing van het vaarwater in zee
ZEEZAKEN: enkel mv, zaken die het zeewezen betreffen
HUMIDOR: zn, s, ruimte, verpakking waarin sigaren kunnen worden bewaard zonder dat zij te droog worden

Info partij 13

Max 843, 1 scrabble, 5 solo’s
De blanco kwam maar 2 x uit het zakje .
Winnaar Guy met 92,76%, proficiat !!!

Winnaar A Mieke
Winnaar B Vic
Winnaar C Leontine

Voor NJETJE kon MI en MO maar dat wisten we helaas niet.
Wim zag helemaal alleen GRANAAT, Tonny en Mieke vonden het alternatief NAGAART.
Guy soleerde met JUDOOT
Tonny scoorde 2x met SODA en HEIEN
Dicky vond PECH

Woordverklaring:
LIC : zn, van licentie
LICK: zn, s, loopje op een instrument, m.n. in de jazz
FOVEN: ww, verleden tijd van fuiven, foof, heeft gefoven
SIGMA: zn, de achttiende letter van het Grieks alfabet
MONJET: zn, aap in Indië (ook als scheldwoord)
MINJE: zn, minjetje, minjan (jodendom), quorum van 10 volwassenen dat nodig is voor een synagogedienst

Info partij 12

Max van deze 12de partij was 888, 2 scrabbles en 2 solo’s.
We misten in beurt 1 enkel de WEDGES, dus slechts 4 punten.
Winnaar Guy met 93,58%, proficiat!!!

Winnaar A Mieke
Winnaar B Dicky
Winnaar C Irène

Solo voor Frany met CAVAS
En Agnes soleerde prachtig met DAKTUIN

Woordverklaring:
IJZELEN: ww, het ijzelde, heeft geijzeld, rijpen, het vallen van onderkoelde regen die eenmaal in aanraking met de grond bevriest
DERNY: zn, bij wielersport, lichte motor, voornamelijk gebruikt voor het gangmaken
NOVUM: zn, nova of novums, nieuw feit, nieuwe bewering
WEDGE: zn, s, golfclub met ijzeren kop, wigvormig stukje gebakken aardappel

Info partij 11

Maximum van 972, 2 scrabbles en 5 solo’s
Guy won deze partij met 96,91%, proficiat!!

Winnaar A Mieke M
Winnaar B Vic
Winnaar C Mieke

Guy soleerde met GEJEUND en VERHEFT
Mieke met GON in aanbouw met verheft
Tonny kreeg een solo met SPAMDE
Hilde soleerde met FARDE

Jeunen: ww, jeunde, heeft gejeund, gunnen, behagen scheppen
Instinken: ww, stonk in, is ingestonken, erin trappen, gesnapt worden
Gon: zn, geintregeerd onderwijs waarbij gehandicapte kinderen les volgen in het gewone onderwijs
Naneuk: zn, geen mv, nastoot, uitdrukking; op de naneuk pezen
Boeha: zn, geen mv, poeha

Info partij 10

Max 821, 2 scrabbles , 5 solo’s
Winnares Mieke met 95,01% ,  proficiat !!!
We misten veel punten, 171 waaronder GELATEXT

Winnaar A Mieke
Winnaar B Dicky
Winnaar C Agnes

Solo Wim met TONIC
Solo’s Tonny met CLAIMEN en ERNA
Solo Dicky met MELD in aanbouw met TEXTE
Solo Mieke met BLAZE in aanbouw met TONICA

Woordverklaring:
Heek: zn, soort kabeljauw waarvan stokvis wordt gemaakt
Sniffen: ww, heeft gesnift, zachtjes snotterend huilen
Vossen: ww, heeft gevost, onafgebroken studeren, beetnemen, onkuisheid bedrijven
Pardoenen: heeft gepardoend, het angelus klept
Pandoeren: ww, het kaartspel pandoer spelen
Omstevenen: ww, stevende om, heeft en is omgestevend, eromheen varen, rechttoe rechtaan