Categoriearchief: Uitslagen clubavond

Info partij 9

19 deelnemers op onze negende partij.
Twee moeilijke soloscrabbles en 4 gewone scrabbles brachten de max op 1024 punten.
Guy won deze partij (door zijn EQUATIE) met 88,67%, proficiat!

De andere soloscrabble was voor Tonny met SLIJTSEN.
Erna soleerde nog met NAGEEGD en NERVUS.
Josiane legde RUWHEID op de duurste plek.

Winnaar A Tonny
Winnaar B Renate
Winnaar C Agnes
Winnaar D Miriam

Woordverklaring:

Equatie: zn, s, verevening, gelijkmaking
Nervus: zn, mv nervi, zenuw
Slijtsen: bn, slijts is gelijk aan sleets, spoedig verslijten, versleten
Vroem: tussenwerpsel, nabootsing van het geluid van een auto
Knorf: zn, knorven, knobbel, verharding
Mike: zn, s, microfoon

Info partij 10

Tonny was de winnaar van deze wedstrijd met met 88,12%,

3 solo’s voor Mieke, 2 solo’s voor Guy, 2 solo’s voor Tonny

Winnaar A Tonny
Winnaar B Renate
Winnaar C Marianne
Winnaar D Miriam
Winnaar G Guy

Woordverklaring:

Seizen: ww, seisde,  heeft geseisd, zeewezen; een tros of touw beleggen, vastbinden
Njet: zn, barse weigering
Krozen: ww, kroosde heeft gekroosd, van kroos zuiveren
Framing: zn, met behulp van frames discussiëren

Info partij 11

Wow, een dikke punten partij, max 1166, 8 scrabbles, 3 solo’s en 1 soloscrabble
Winnaar Mieke met 94,43%, proficiat!

Solo:
Irène met GNOES
Guy met MOEIZAME
Vic met RAGES
Soloscrabble voor Tonny met RONSELDE

Winnaar A Mieke
Winnaar B Vic
Winnaar C Marianne
Winnaar D Miriam

Woordverklaring:

Yawl: zn, s, scheepje met 2 masten waarvan de kleinste achter het roer geplaatst is
Scripten: ww, scriptte, heeft gescript, een script schrijven
Mezomme: zn, Bargoens, geld

Info Partij 3

Met deze 3de partij was er een max van 968 punten, 5 scrabbles , 6 solo´s en 1 soloscrabble.
Frany won de wedstrijd.

winnaar A Tonny
winnaar B Renate
winnaar C Mieke
winnaar D Astrid

Woordverklaring:

Nadienst: zn, servicedienst
Eyvan: zn, eyvans, nis met een koepelgewelf rond het centrale plein van een moskee
Zangeren: ww, zangerde, heeft gezangerd, zengen, aanbranden, tintelen
Mountie: s, zn, bereden politieagent in Canada
On-dit: zn, g mv, gerucht
Refrechen: ww, refreshte, heeft gerefresht, verversen