Categoriearchief: Uitslagen clubavond

Info partij 23

Max 992, 5 scrabbles en 3 solo’s
Winnares Erna, met 85,58%, proficiat!

Winnaar A Mieke
Winnaar B Renate
Winnaar C Marianne
Winnaar C Paula

Solo:
HOMIGE voor Christine
DECLAMERENDE voor Christel
SHAVER voor Leontine

Voor LIET kon een K,O,S,V, waardoor we toch wat punten lieten liggen.

Woordverklaring:
Homige: bn, heumig, vunzig, muf
Shaver: zn, electrisch scheerapparaat
Declameren: ww, heeft gedeclameerd, voordragen
Stud: zn, verkorting van student, ook nop (bij de sport)
Moffel: s, zn, mof, ook soort oven van vuurvaste steen of metaal

Info partij 22

Moeilijk partijtje ! vond ik tenminste
Max 994, 7 scrabbles, 6 solo´s waarvan 2 soloscrabbles
Winnaar Guy met 93,06% proficiat!

Winnaar A Tonny
Winnaar B Rita
Winnaar C Agnes
Winnaar D Paula

RELEASES soloscrabble van Guy
DUIZENDEN soloscrabble van Christine
Solo´s van Guy BRUTER, JABS, MEUG
Solo van Tonny RE in aanbouw met RETS

Jab: s, zn, term bij het boksen, punch
Meug: zn, trek, lust
Retsen: ww, retste, heeft geretst, idem ratsen, gappen
Bratra: zn, brand- en traangastteam

Info partij 21

14 deelnemers is een mooie opkomst bij dit winters weertje.
Max 1063, 6 scrabbles en 3 solo’s
Winnaar Guy met 88,15%, proficiat!

Winnaar A Mieke
Winnaar B Renate
Winnaar C Irène
Winnaar D Astrid

We misten maar 29 puntjes.
DIACONIE en GUANO waren solo’s van Guy
HOMER was een solo voor Mieke

Woordverklaring:
Guano: zn, geen mv, meststof bestaande uit de verdroogde mest van en overblijfselen van zeevogels, die op onbewoonde eilanden en klippen in de loop der eeuwen tot dikke lagen zijn opeengehoopt.
Diaconie: zn, protestants, rechtspersoonlijkheid bezittende instelling tot uitoefening van het diaconaat.
Homer: s, zn, homerun
Capex: zn, economisch, (capital expenditures) bedrag dat een bedrijf uitgeeft aan investeringen
Draal: zn, wartel, oogbout met draaibare schalm
Bressen: ww, breste, heeft gebrest, het ijs bressen, met geweld breken, stukschieten

info partij 18

Eerste partij in 2019

Max 1121, 8 scrabbles en 6 solo’s
Gastspeelster Christine won deze wedstrijd met 92,33%, proficiat!!

Winnaar A Tonny
Winnaar B Vic
Winnaar C Marianne
Winnaar D Astrid

Solo:
Mieke met STUUK en LYCEA
Marianne met BLONDIE
Dicky met GEVORMDE
Wim met ALTZANGERES
Guy met RIM in aanbouw met SMELTER

We misten 91 punten.

Woordverklaring:
Stuken: ww, stuukte, heeft gestuukt, pleisteren
Jonassen: ww, jonaste, heeft gejonast, spelletje met liedje Jonas die in de walvis zit’
Nijveren: bn, arbeidzaam, ijverig
Planken: ww, plankte, heeft geplankt, met plankgas rijden
Rim: zn, rand of richel waarop men schotels zet
Seizen: ww, seisde, heeft geseisd, een tros of touw vastbinden, vastsjorren

Info partij 17

De laatste partij van 2018 met een mooi kersttintje.
Max 1077 en Guy winnaar met meer dan 90%. Proficiat!
Drie soloscrabbles maakten deze wedstrijd wel heel moeilijk.
Rita was als enige een JAGERES, Guy kende REEUWSTE en EMANATIE.
Mieke soleerde 2x met SCHINKEN en ZODUS, Tonny vond HOVE.

Winnaar A Mieke
Winnaar B Vic
Winnaar C Leontine
Winnaar D Astrid

Woordverklaring:
Reeuws: bn, een lijklucht hebben, wrang
Opdirken: ww, dirkte op, heeft opgedirkt, optutten, ophijsen
Quena: s, zn, benen blokfluit uit Brazilië
Oxer: zn, s, hindernis bij concours hippique
Emanatie: zn, s, onzichtbare uitstroming, abstract, openbaarmaking
Schinken: zn, schenken
YUZU: zn Japanse citrusvrucht
Roundup: zn, s, samenvattende afronding

Info partij 16

Een erg snelle wedstrijd want iedereen kon na 18 beurten om 21.45 naar huis.
8 scrabbles, 2 solo’s en 2 soloscrabbles.
Tonny won met 94,33%, proficiat!
De eerste solo viel voor Paula met VANWEGE.
De andere was een mooie plakker voor Mieke met OLIEND.
Erna speelde met GEMOCHTE, Tonny met KARPERDE, beiden soloscrabbles.

Winnaar A Tonny
Winnaar B Renate
Winnaar C Irène
Winnaar D Paula

Woordverklaring:
kiesman: kiesgerechtigd man , lid van een kiescollege
mogen: ww, mocht, heeft gemogen, niet algemeen gemoogd gemocht, ik mag, jij mag, hij mag
unjer: heermoes, plant uit de paardenstaartenfamilie
karperen: ww, karperde, heeft gekarperd, met de hengel op karper vissen
hieuwen: ww, hieuwde, heeft gehieuwd, kracht uitoefenen op een spil

Info partij 15

Mooie partij op onze 5-jarige bestaansviering.
1012 max met 5 scrabbles en 5 solo,s

Wnnaar was Guy met 93,68%, proficiat!

Winnaar A Mieke
Winnaar B Renate
Winnaar C Marianne
Winnaar D Astrid

Solo+S Mieke met NALOTEN
solo: Wim met ZOEME
Vic met WEGDOE
Erna met NUTJE
Mieke met PAKI

We misten slecht 41 punten

Woordverklaring:
WRENSEN: ww, wrenste, heeft gewrenst, hinniken van een
hengst naar een merrie
GRAY: s, zn, eenheid van geabsorbeerde stralingsenergie
overeenkomend met honderd rad
PAKI: s, zn, Pakistaan
BISQUE:s, zn, gebonden soep van schaal-en schelpdieren

Info partij 14

Onze Sint-partij was een pittige. Max 1004 met 6 scrabbles.

Mieke M won deze partij, zij vond 6 scrabbles waarvan
SAUNADE een soloscrabble.

Winnaar A Mieke
Winnaar B Dicky
Winnaar C Irène
Winnaar D Astrid

Woordverklaring:
ZONY: s, kruising van een zebra met een pony
SMOTSEN: ww, smotste, heeft gesmotst, morsen
PICO: zn, woord dat aanduidt dat men spelen wil om slechts
één slag te halen (bij whist of bostonspel)
GENUAFOK: zn, grote fok op een zeiljacht dat tot voorbij de mast reikt
BINTLAAG: zn, laag van balken, waarop een vloerrust.

Info partij 13

We verzamelden met 12 personen 1005 punten bij elkaar.
Onverwacht zorgde de SINT voor een envelopje voor iedereen, dank je wel!

Renate speelde de sterren van de hemel en won haar eerste wedstrijd! Proficiat!!

Soloscrabble: Tonny met AANWENK

Solo:
Mieke M met TEUGDE
Mieke van der Pol met RUIGTE
Tonny met SNORK
Guy met MUIS

Winnaar A Tonny
Winnaar B Renate
Winnaar C Irène
Winnaar D Miriam

De computer vond maar 39 punten meer.
We misten oa. FATBOY en BUGFIX, mooie scrabblewoordjes