Info partij 10

Tonny was de winnaar van deze wedstrijd met met 88,12%,

3 solo’s voor Mieke, 2 solo’s voor Guy, 2 solo’s voor Tonny

Winnaar A Tonny
Winnaar B Renate
Winnaar C Marianne
Winnaar D Miriam
Winnaar G Guy

Woordverklaring:

Seizen: ww, seisde,  heeft geseisd, zeewezen; een tros of touw beleggen, vastbinden
Njet: zn, barse weigering
Krozen: ww, kroosde heeft gekroosd, van kroos zuiveren
Framing: zn, met behulp van frames discussiëren