Info partij 36

Max: 967, 5 scrabbles, 2 solo’s en 1 soloscrabble
Winnares Christine met 85,83%, proficiat!!!

Winnaar A Mieke
Winnaar B Renate
Winnaar C Marianne
Winnaar D Paula

Voor LEZERS kon ROL en MEE
Voor traant kon niets gelegd worden.

Woordverklaring:
Vimmen: ww, heeft gevimd, in vimmen opstapelen, vim is een stapel, hoop, mijt
Hoogdruk: zn, druktechniek, idem vlakdruk
Neonaat: zn, pasgeborene