Info zomerpartij 3

Max 1128, 11 deelnemers, 7 scrabbles, 2 solo’s

Winnaar Tonny met 83,78%, proficiat!!

Winnaar A Tonny
Winnaar B Vic
Winnaar C Agnes

Soloscrabble voor Tonny met GEWAXTEN
Solo ADELT en VERBAND voor Christine
We misten maar 76 punten.

Woordverklaringen:
KOUTEN: ww, koutte, heeft gekout, praten, babbelen, keuvelen
ADELEN: ww, adelde, heeft geadelt, in de adelstand verheffen
FIS: zn, muziektoon,ook bunzing, serpent
DALVEN: ww, dalfde, heeft gedalfd, schooien, bedelen